programmas

Latvijas Dabas fonds aicina uz sadarbību jaunos vides reportierus projekta Palieņu pļavu atjaunošana ietvaros

Latvijas Dabas fonds LIFE-Daba projekta “Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros aicina uz sadarbību ar jaunos vides reportierus, lai sekmētu dabas aizsardzības mērķu popularizēšanu uz labu saimniekošanas piemēru bāzes.
Šis projekts sniedz jauniešiem iespējas aktīvi iesaistīties dabas aizsardzības problēmu aktualizācijā, reizē izceļot pašu tuvumā esošās dabas vērtības un izzinot to saglabāšanas nozīmi. Jauniešiem šī būs lieliska iespēja pielietot mācību priekšmetos gūtās zināšanas un gūt vērtīgu pieredzi praktiskā sadarbībā ar dabas aizsardzības nozares speciālistiem. JVR aktivitātes projekta ietvaros atbalstīs Latvijas dabas fonds, nodrošinot nepieciešamos papildmateriālus, kā iespēju robežās atbalstot praktiski - ar nokļūšanu līdz reportāžas vietai un konsultācijām daudzos aktuālos jautājumos.Projekta tēma un līdz ar to jauniešu aktivitātes projekta ietvaros būtu saistītas ar palieņu pļavu atjaunošanu un to saimniekošanas aspektiem, kas skartu videi draudzīgas lauksaimniecības nepieciešamību un, atsevišķos gadījumos, arī ūdens vai pilsētvides aspektus. Atkarībā no pašu reportieru iniciatīvas būtu iespēja darboties gan reģionālā, gan nacionālā līmenī, atkarībā no projekta aktivitāšu atrašanās vietas un plašsaziņas līdzekļu mērķauditorijas konkrētajai tēmai.

LIFE-Daba projekta “Palieņu pļavu atjaunošana” norises vietas, kurās ir veiktas un arī tālāk tiek plānotas dažādas aktivitātes:


Kurzemē:
Kuldīgas rajonā: Alsungas pagastā
Liepājas rajons: Dunalkas pagasts, Durbes novads, Vecpils pagasts
Talsu rajonā: Dundagas pagasts
Ventspils rajonā – Ances un Puzes pagasti.

Vidzemē:
Valmieras rajonā: Burtnieku pagasts, Sēļu pagasts, Vecates pagasts, Vilpulkas pagasts, Jeru pagasts
Valkas rajons: Valkas pagasts, Seda, Ērģemes pagasts
Gulbenes rajons: Stradu, Litenes pagasti un Balvu rajona Rugāju pagasts

Augšzemē:
Daugavpils rajons: Ilūkstes novads un Dvietes pagasts

Zemgalē:
Jelgavas rajona: Jelgava, Kalnciems, Valgunde, Līvbērze
Par pašu projektu – galvenajām aktualitātēm iespējami plašāko informāciju var uzzināt mājas lapā http://www.ldf.lv/pub/?doc_id=28139 un projektu sadaļā tālāk izvēlēties apakšsadaļu “Palieņu pļavu atjaunošana” vai sazinoties tieši ar projekta sabiedrisko attiecību koordinatoru: Andri Kleperu: andris.klepers@ldf.lv; tālr. 9419818.
Aicinām atsaukties visus ieinteresētos jauniešus, sazinoties ar JVR programmas nacionālo koordinatori Sintiju Graudiņu-Bombizu (e-pasts: Sintija@zemesdraugi.lv; tālr. 7225112; 6827053.

visi jaunumi