programmas

Latvijas Ekoskolas starptautiskā projektā piedalījušies inovatīva mācību materiāla veidošanā

11 Latvijas Ekoskolas sadarbībā ar pedagogiem no Igaunijas, Slovēnijas un Islandes izveidojuši jaunu, mūsdienīgu mācību materiālu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Materiālā apkopotas 40 praktiskas idejas nodarbībām par bioloģiskās daudzveidības tēmu.

Starptautiskajā Erasmus+ projektā “HOB’s Adventure” (hands-on biodiversity jeb praktiskas aktivitātes bioloģiskās daudzveidības izzināšanai) iesaistītas 17 Ekoskolas no Slovēnijas, 11 skolas no Igaunijas, 10 skolas no Islandes un 11 Ekoskolas no Latvijas. Projekta dalībnieku mērķis ir apvienot esošo profesionālo pieredzi un jaunas radošas idejas vienotā mācību materiālā, kas būtu noderīgs un saistošs ne vien iesaistīto četru valstu izglītības darbiniekiem, bet arī citur Eiropā un pasaulē.

Četros pieredzes apmaiņas braucienos pedagogi guva ieskatu katras dalībvalsts metodiskajā praksē un dabas īpatnībās. Tieši šajos braucienos redzētais palīdzēja izprast būtiskas nianses bioloģiskās daudzveidības tēmas aktualitātēs un izaicinājumos, ar kuriem var saskarties pedagogi dažādās sociokulturālajās vidēs, atšķirīgās mācību pieejās un ģeoklimatiskajos apstākļos. Šie iespaidi rosināja pedagogus izmēģināt un piedāvāt dažādus jaunus, pieejamajiem resursiem un apstākļiem pielāgojamus paņēmienus darbā ar bērniem dažādos vecumposmos.  

Nodarbības vērstas uz multikompetenču attīstību bērnos un daudzpusīgas izpratnes veidošanu par bioloģiskās daudzveidības tēmu: dažāda ilguma un formāta nodarbības veicina ne tikai izpratni par dabas procesu ķēdēm, bet arī digitālās un sociālās prasmes un globālo pilsoniskumu, kā arī rosina uz kustībām un aktīvu dzīvesveidu. Jaunā materiāla prezentācijas pasākums Latvijā notiks šā gada 22. oktobrī, kura dalībniekiem būs iespēja praktiski izmēģināt dažādus nodarbību elementus un iepazīties tuvāk ar projekta dalībnieku projekta pieredzi un ieguvumiem. Kā arī uzzināt par vēl vairākiem lieliskiem rīkiem un pieejām, kā turpināt bioloģiskās daudzveidības tēmas apguvi mācību procesā.

Pieteikties semināram var aizpildot reģistrācijas formu: ej.uz/HOBs_seminars.

Pieteikšanās termiņš: 14. oktobris.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots un VIF patur tiesības veikt izmaiņas plānotajā programmā, kā arī straujas Covid-19 vīrusa turpmākas izplatības gadījumā organizēt semināru tiešsaistē.


Projekts "HOBs Adventure - Hands On Biodiversity" tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finansiālu atbalstu.

visi jaunumi