programmas

Latvijas Ekoskolu apbalvošana


Piektdien, 30. septembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā no 11.00 – 15.00 notiks Latvijas Ekoskolu apbalvošana, kurā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu saņems 62 izglītības iestādes, bet 34 iegūs Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Ceremonijas laikā būs iespēja arī uzzināt par skolu veiksmes piemēriem un aktivitātēm, kuras tās īstenoja gada laikā, piedaloties Ekoskolu programmā.
 
Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un darbojas kā demokrātisks pamats vides izglītības procesa organizēšanai mācību iestādēs, jo ļauj skolēniem būt aktīviem un pašiem pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu skolā un mājās. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, piedaloties kopumā 6 miljoniem skolēnu.
 
Ekoskolu mērķis ir izveidot efektīvu skolas pārvaldes sistēmu, kas sniegtu gan papildus izglītības iespējas jauniešiem, kas saistītas ar mācību saturu, gan veidotu panākumus skolas vides apsaimniekošanā un organizēšanā, veicinot izpratni par vides problēmām un to risināšanas iespējām. Katru gadu ekoskola izvēlas tematu, ar kuru tā pastiprināti strādā visu mācību gadu, meklējot iespējas risināt problēmas un iesaistot tajā pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu. Iespējamās tēmas ir atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, skolas vide un apkārtne, mežs, klimata pārmaiņas.
 
Tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā, iegūst Zaļā karoga balvu jeb programmas atpazīstamāko elementu. Tas darbojas kā stimuls sekmīgai līdzdalībai programmu aktivitātēs, jo ir starptautiski atzīts, tādējādi palīdzot skolai iesaistītos dažādos vides projektos un gūt prestižu, savukārt  Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
 
Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) dalīborganizācija. Ekoskolu programma ir viena no piecām FEE International globālajām programmām līdztekus Zilā karoga un Zaļās atslēgas ekosertifikācijas programmām, Jauno vides reportieru un Izzini mežu vides izglītības programmām.
 
Latvijā programmas īstenošana norisinās sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, programmas aktivitātes 2011/2012 m.g. atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds, Sorosa Fonds Latvija un Klimata pārmaiņu finanšu instruments.
 
Vairāk informācijas:
Daniels Trukšāns 26349865
www.videsfonds.lv

visi jaunumi