programmas

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis atklāj Starptautiskā Vides izglītības fonda Ģenerārālo Asambleju

Ar Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu atklāta Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education International) Ģenerālā Asambleja, savā runā uzsverot nepieciešamību pēc ilgtspējīgiem risinājumiem un pieaugošā patēriņa samazināšanu. 

Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education International - FEE) Ģenerālā Asambleja pulcē FEE globālā tīkla biedrorganizāciju pārstāvjus no 61 pasaules valsts. Ģenerālās Asamblejas laikā delegāti diskutēs par FEE vispārējiem mērķiem un nākamo divu gadu stratēģisko plānu, kā arī izvērtēs FEE programmu sasniegumus un rīcības programmas. Asamblejas ietvaros tiks lemts par FEE jaunajām komunikācijas iniciatīvas un plāniem attīstīt FEE reģionālo tīklu Āfrikā. 

Tāpat Ģenerālās Asamblejas laikā tiks prezentētas FEE jaunākās aktivitātes un iniciatīvas - Globālā meža fonda atjaunošana, kā arī ideja par FEE universitāti, kas ļautu plašai auditorijai piekļūt dažādiem vides izglītības materiāliem tiešsaistē.

"Šī būs iespēja mūsu biedriem palielināt savas zināšanas un prasmes, vienlaikus ļaujot tiem ciešāk sadarboties ar FEE biedrorganizācijām visā pasaulē" uzsvēra FEE valdes locekle Laura Hickey.

FEE Ģenerālā Asambleja ir starptautisks forums, kas norit reizi divos gados. Šogad FEE Ģenerālā Asambleja notiek Latvijā, un to rīko nodibinājums “Vides izglītības fonds”, kas ir FEE biedrorganizācija Latvijā. Latvija ir pārstāvēta FEE kopš 1998. gada un īsteno visas piecas starptautiskās programmas. Latvijā FEE International programmu īstenošana kļuvusi par paraugu sadarbības veicināšanai starp valsts, pašvaldības, privāto un NVO sektoru vides aizsardzībā un vides izglītībā. 

FEE Ģenerālā Asambleja ir lieliska iespēja Latvijas neatkarības proklamēšanas simtgadē prezentēt FEE biedrorganizāciju un sadarbības partneru pārstāvjiem no vairāk kā 60 pasaules valstīm mūsu valsts sasniegumus vides aizsardzības jomā, mūsu valsts kultūru un tradīcijas.  


FEE Ģenarālā Asambleja norisinās projekta “FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise Latvijā”.

visi jaunumi