programmas

“Lielās augu medības” iedvesmo rūpēties par bioloģisko daudzveidību

Jau otro gadu turpinās starptautiskais projekts “Lielās augu medības”, kurā šogad piedalīsies vairāk nekā 80 skolas. 29.augustā Rīgas Rīnūžu vidusskolā notiks ievadseminārs jauno dalībskolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kurā iepazīstinās ar projekta  metodiku.

Bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības”, kas norit ar Toyota kompānijas atbalstu, ir ilgtermiņa iniciatīva, kuras mērķis ir iesaistīt jauniešus skolas tuvīnās apkārtes augu un kukaiņu sugu daudzveidības izpētē un veicināšanā. Tajā piedalās skolas no 10 dažādām Eiropas valstīm (Vācija, Īrija, Slovēnija, Turcija, Dānija, Spānija, Itālija, Polija un Latvija ), kuras iesaistījušās Ekoskolu programmā. Projekts skolām nodrošina metodoloģiju, kura ir saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, kā arī ir viegli īstenojama un palīdz attīstīt kritisko domāšanu, izmantojot pieredzē balstītu mācīšanos. Viens no plānotajiem projekta rezultātiem ir visas Eiropas skolu apkārtnes augu datubāze, ko ar skolotāju palīdzību veido paši skolēni un ko iespējams ērti izmantot mācību procesā.

Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji seminārā ne tikai iepazīsies ar projekta metodiskajiem materiāliem un piedalīsies nodarbībās par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, bet arī iesaistīsies praktiskās darbnīcās, kurās uzzinās, kā izmantot skolas pagalmus un apkārtējās dabas teritorijas, lai mācītu par augu un kukaiņu daudzveidību. Nozīmīga semināra daļa būs tādu konkrētu rīcību atpazīšana un apgūšana, kuras ļauj veicināt bioloģisko daudzveidību skolas apkaimē – pedagogi gūs ieskatu piemēros no citu valstu pieredzes, veiksmīgajām stratēģijām. Galvenie uzdevumi skolām, kas piedalās projektā, ir palielināt bērnu interesi par dabas vērtībām un ar konkrētām rīcībām veicināt sugu daudzveidības saglabāšanos vai pat pieaugšanu skolas apkārtnē.

Pagājušajā gadā 63 skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izmantoja projekta materiālus un īstenoja programmas uzdevumus 5-7 gadus veciem bērniem, taču šogad tiks piedāvāti materiāli arī skolēniem, kuri mācās 2. un 3.klasē. Programmas ietvaros skolas saņem atbalsta materiālus, lai iepazīstinātu bērnus ar skolas apkārtnē sastopamām augu un dzīvnieku sugām, piedalās apmācībās par āra izglītības metodēm, veido skolas apkārtnes biotopu karti, uzņemot fotogrāfijas un veidojot aprakstus, kā arī piedalās citās ar projektu saistītās aktivitātēs. Šī projekta ietvaros ne tikai tiek veicināta skolēnu izpratne par bioloģisko daudzveidību un prasme īstenot aktīvu rīcību tās saglabāšanā un veicināšanā, bet arī tiek sniegta iespēja bērniem gūt pieredzi nopietnā ilgtermiņa pētiecības procesā jau tik agrīnā vecumā, kas ļauj attīstīt kritiskās domāšanas un zinātniskās darbības prasmes.

Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja –  Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Bioloģiskās daudzveidības projekts Ekoskolām sadarbībā ar Toyota ir vērsts uz bioloģisko daudzveidību, īpašu uzsvaru liekot uz augu pasauli un to sugām. Projektā ietverti izglītojoši aspekti, balstoties Vides izglītības fonda (FEE) izglītības principos, un praktiskas rīcības, kas balstās Kjū karaliskā botāniskā dārza (KEW) resursos, ar finansiālu atbalstu no Wellcome Trust fonda. Projekts ilgs piecus gadus.

Pasākums notiek ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.
       

visi jaunumi