programmas

Maini pasauli, izvēloties savu pārtiku – turpinās projekts “Ēdam atbildīgi!”


Tuvojoties starptautiska projekta “Ēdam atbildīgi!” otrā norises gada sākumam, 30.augustā notiks ievadseminārs 50 jaunajām dalībskolām. Seminārā pedagogi uzzinās, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem apzināties savu lomu globālajā pārtikas aprites sistēmā un motivēt tos pieņemt atbildīgus, videi draudzīgus lēmumus.


„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām. EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros aizsāktā programma, kurā piedalās deviņas Eiropas valstis (Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija) ir kļuvusi par nozīmīgu Ekoskolas programmas sastāvdaļu, kas dod iespēju izmantot ikdienā pazīstamo  pārtikas tēmu kā izejas  punktu, lai iedziļinātos šķietami attālinātos jautājumos par efektīvu resursu lietojumu, klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un godīgu tirdzniecību, un apzināties, ka, izvēloties savus pārtikas patēriņa paradumus, domino kauliņiem līdzīga efekta formā ietekmējam visus šos vides un globālās attīstības aspektus. Mācību programmas mērķis ir radīt izpratni par mūsu pārtikas patēriņa globālo kontekstu, kas ļauj cilvēkiem ne tikai uzņemties atbildību par sevi, ēdot veselīgi, bet arī spert soli tālāk un ēst atbildīgi, tādējādi pozitīvi ietekmējot visu pārtikas aprites sistēmu.
Pagājušajā gadā mācību programmu īstenoja 20 pilotskolas visā Latvijā, bet šogad jauno dalībskolu skaits vairāk nekā dubultojies – nākamnedēļ seminārā Rīgas Rīnūžu vidusskolā piedalīsies jau 50 skolu pārstāvji.  Tā kā mācību programmas “Ēdam atbildīgi!” viens no pamatuzstādījumiem ir veidot ciešu sasaisti starp izglītību un rīcību, tad  semināra ietvaros pedagogi ne tikai iegūs nepieciešamās teorētiskās pamatzināšanas, bet arī gūs ieskatu praktiskos piemēros.

Skolotājiem tiks nodrošināts metodiskais materiāls un ieteikumi, kā strādāt ar pārtikas tēmu skolā, ar ko seminārā pedagogus iepazīstinās Daniels Trukšāns (Vides izglītības fonds), skaidrojot arī mācību programmas sasaisti ar globālo izglītību. Lāsma Ozola iezīmēs atbildīgas ēšanas globālo un lokālo aspektu savstarpējo saistību – viņa stāstīs par to, kādi izaicinājumi  pastāv globālā līmenī un kā tos ņemt vērā Latvijas kontekstā, lai ēstu atbildīgi. Konkrētus ieteikumus un praktiskus piemērus tam, kādā veidā maksimāli iesaistīt jauniešus, īstenojot mācību programmu skolās, pedagogiem piedāvās  Jana Simanovska (dr.sc.ing., Ekodizaina kompetences centrs), bet šajā nodarbībā gūto iedvesmu skolotājiem būs iespējams uzreiz likt lietā, semināru noslēdzot ar radošu pieredzes un ideju apmaiņu savā starpā.
Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē - tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošajiem materiāliem projekts “Ēdam atbildīgi!” veicina izpratni par pārtikas aprites sistēmas posmiem, kontekstu un saistību ar dažādiem lokāliem un globāliem procesiem, ļaujot skolēniem mācīties veikt atbildīgas un informētas izvēles, patērējot pārtiku. Veiksmīgi organizēta un dabai draudzīga pārtikas ražošanas, izplatīšanas un patēriņa sistēma ir nozīmīgs ilgtspējīgas attīstības elements, un ikviens no mums var iesaistīties tās nodrošināšanā, ēdot atbildīgi.


„Ēdam atbildīgi!” - https://www.facebook.com/edamatbildigi/timeline
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds.

Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.
                                                         

visi jaunumi