programmas

Meklējam asistentu!

Vides izglītības fonds meklē pakalpojumu sniedzēju - Ekoskolas programmas vadītāja asistenta pienākumu izpildītāju

Informācija par organizāciju:

Vides izglītības fonds ir Latvijas pārstāvis starptautiskā sabiedriskajā organizācijā FEE (Foundation for Environmental Education), kuras darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību.
Vides izglītības fonds šobrīd Latvijā īsteno visas piecas FEE International programmas, kuru centrā ir sabiedrības vides apziņas un izglītības līmeņa paaugstināšana – Zilā Karoga un Zaļās atslēgas ekosertifikācijas programmas, kā arī Ekoskolu, Jauno Vides reportieru un Izzini mežu vides izglītības programmas skolām.
Paralēli starptautiskajām programmām Vides izglītības fonds Latvijā īsteno plašu un daudzveidīgu citu iniciatīvu klāstu gan vides izglītībā un ekosertifikācijā, gan publiskajās vides iniciatīvās.

Ekoskolu programmas darbības raksturojums:
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas, bet efektīvas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, procesā iekļaujot gan skolas dzīvē iesaistītos, gan apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. Programmai ir sadraudzības un uz rīcību orientēts raksturs, kuru nodrošina dažādi forumi, kampaņas, akcijas, praktiskas rīcības.
Ekoskolu programma strauji attīstas gan Latvijā, gan pasaulē, pulcējot aizvien vairāk izglītības iestāžu. Lai varētu veiksmīgi turpināt iesākto, nodrošinot programmas kvalitāti un aktivitāšu daudzveidību, Vides izglītības fonds meklē Ekoskolu programmas vadītāja asistentu, kura zināšanas, pieredze un personīgās īpašības atbilst organizācijas vērtībām.

Pienākumu apraksts:

Prasības pretendentam:


Mēs piedāvājam:

Pieteikuma dokumenti:

Pieteikuma dokumentus lūdzam nosūtīt elektroniski uz ekoskolas@videsfonds.lv, norādot „Pieteikums: Ekoskolu programmas vadītāja asistents” līdz 28.06.2014.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 26349865 (Daniels).

Vairāk informāciju par programmu un programmas aktivitātēm meklē:
www.videsfonds.lv
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
http://www.draugiem.lv/ekoskolas/
http://www.eco-schools.org/
https://www.facebook.com/pages/Vides-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-fonds-FEE-Latvia/347993745240304
https://twitter.com/Videsfonds

visi jaunumi