programmas

Meklējam pakalpojuma sniedzēju komunikācijā!

Vides izglītības fonds meklē pakalpojumu sniedzēju - komunikāciju un sabiedrisko attiecību cilvēku, kam nav sveša arī finansējuma piesaiste un piemīt radošums un gaumes izjūta. Vides izglītības fonds (VIF) ir

pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenotājs Latvijā. Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Zilais karogs, Zaļā atslēga un Izzini mežu vairāku gadu garumā savā jomā ierindojas starp redzamākajām sabiedriskajām iniciatīvām Latvijā.
VIF arī ir attīstījis un īsteno daudzveidīgas nacionālā līmeņa vides izglītības aktivitātes un projektus, cieši sadarbojoties ar vides aizsardzībā ieinteresētajām organizācijām un institūcijām un veicinot starpsektoru sadarbību ilgtspējīgai attīstībai.
Atpazīstamākās no tām: Jūras piesārņojošo atkritumu projekts Marlin, kampaņa Mana jūra, Brīvs no ĢMO u.c.

Ko mēs sagaidām no Tevis?


Ko mēs varam dot?


Ja esi gatavs spert pirmo soli un pieteikties, tad

Sagatavo mājas darbu:
1. Preses relīzi par Ekoskolu Globālajām Rīcības dienām, kas šogad norisināsies no 3.-7. novembrim. Palīdzībai aicinām izmantot mājaslapā iegūstamo informāciju no iepriekšējiem gadiem www.videsfonds.lv, Ekoskolu draugiem.lv lapu www.draugiem.lv/ekoskolas, kā arī savu radošumu;
2. Nelielu prezentāciju par Vides izglītības fondu (balstoties uz savām zināšanām un pieejamo informāciju), kas noderētu, iepazīstinot organizāciju ar potenciāliem sadarbības partneriem un/vai sponsoriem.

Kopā ar mājas darbu sūti savu CV, motivācijas vēstuli uz ilze.grunska@zemesdraugi.lv līdz 21. septembrim, un mēs ar tevi sazināsimies!

visi jaunumi