programmas

Ministrijas apņemas sadarboties – atklāta kampaņa "Solis pasaulē"

Pirmdien, 19. septembrī notika Ekoskolu apbalvošanas ceremonija un kampaņas “Solis pasaulē” atklāšanai veltīts gājiens uz trīs ministrijām, kuru kompetences cieši saistītas ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju (VARAM), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Ārlietu ministriju (ĀM).

 

Pēc svinīgās apbalvošanas ceremonijas, kurā 57 skolas saņēma Latvijas Ekoskolas sertifikātu un vēl 125 skolas – Zaļo karogu, ar organizatoru uzrunām sākās kampaņas “Solis pasaulē” atklāšana. Alda Ozola, VARAM Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos, runā iezīmēja savstarpējas sadarbības un vienotu politisku lēmumu nozīmīgumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kā arī skaidroja šo mērķu vēsturisko un politisko kontekstu.

 

Viens no kampaņas centrālajiem elementiem ir jauniešu un sabiedrības izglītošana. Paužot nostāju, ka globāla skatījuma veicināšana sabiedrībā ir neatņemama ilgtspējīgas attīstības procesu sastāvdaļa, klātesošos uzrunāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule. Pasākuma dalībnieki tika aicināti piedalīties divās globālās izglītības iniciatīvās – Pasaules lielākajā mācību stundā, ko koordinē UNESCO LNK, un Globālās izglītības nedēļā, ko organizē LAPSA (Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija). Savukārt UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika iepazīstināja ar UNESCO Globālo rīcības programmu “Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai”. Pirms kampaņas atklāšanas gājiena ceļavārdus teica arī ĀM pārstāve Madara Siliņa un Pārresoru koordinācijas centra pārstāve Sanita Kalnača.

 

Skolu pārstāvji uz pasākumu bija atveduši pavedienus, kas simbolizē apņemšanos sniegt savu ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, un tie visi tika satīti lielā kamolā – simboliskā Zemeslodē –, kas līdz ar plakātiem, kuri ilustrēja kampaņas mērķus un saturu, tika nests gājienā.

 

Gājiena pirmais pieturas punkts bija VARAM, kur Alda Ozola pastāstīja par ministrijas darbu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un iesēja kamolā arī savu apņemšanos turpināt un paplašināt sadarbību ar citām valsts institūcijām, motivējot tās veidot videi draudzīgu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu politiku. Kā nākamo Ekoskolu pārstāvji apmeklēja IZM, kur tos sagaidīja ministrs Kārlis Šadurskis un iesēja kamolā apņemšanos strādāt ar kampaņas dalībniekiem vienotā komandā, īstenojot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Gājiens noslēdzās pie Ārlietu ministrijas, kur jauniešus un pedagogus uzrunāja Raimonds Jansons, ĀM preses sekretārs, kurš pateicās kampaņas rīkotājiem par globālās perspektīvas un attīstības sadarbības aktualizēšanu un iesēja kamolā arī savu apņemšanos.

 

Vides izglītības fonds, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) no septembra līdz novembrim rīko kampaņu “Solis pasaulē”, kurā aicina iepazīt un īstenot ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus izglītībā un, atzīmējot to pieņemšanas gadadienu, iesaistīties dažādās aktivitātēs.

 

Nozīmīgākie gaidāmie kampaņas pasākumi būs akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, LAPSA rīkotā Globālās izglītības nedēļa no 1. līdz 12. novembrim un Ekoskolu Rīcības dienas no 7. līdz 13. novembrim.

 

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, https://www.facebook.com/videsfonds/

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija - http://unesco.lv/

LAPAS - http://lapas.lv/

 

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv

 

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā” ietvaros.

visi jaunumi