programmas

Nedaudz aizkavēsies apmācību uzsākšana Vides aktīvistu prasmju bankā

Projekta “Vides aktīvistu prasmju banka” maijā un jūnijā plānoto apmācību īstenošana tehniski iemeslu dēļ nedaudz aikavējusies. Apmācības tiks īstenotas vasaras beigās.

Kā jau iepriekš tika minēts, projekta “Vides aktīvistu prasmju banka ietvaros” tiks īstenoti daudzveidīgi, e-vidē un kontaktsemināros kombinēti apmācību kursi NVO darbiniekiem, biedriem un interesentiem par kopumā trim tematiem: Klimata pārmaiņas un enerģija, Vides vietējās iniciatīvas un Sabiedrības līdzdalība. 

Vides aktīvistu prasmju bankas mērķis ir gan vietējā, gan nacionālā līmenī paaugstināt nevalstisko organizāciju darbinieku, biedru un atbalsta grupu spējas un prasmes iesaistīties vides politikas veidošanā un īstenošanā, palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai var piedāvāt vides organizācijas un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, iesaistoties plašākam NVO lokam.

Šobrīd kursu izstrāde nedaudz aizkavējusies, jo vēlamies vides aktīistiem sagatavot iespējami kvalitatīvāku un interesantāku materiālu zināšanu apguvei. Tāpēc aicinām visus dalībniekus, kas līdz šim nav paguvuši pieteikties apmācībām,  izmantot iespēju apmeklēt gan vienu, gan vairākus piedāvātos kursus, kuru īstenošana notiks š.g.augustā.

Kursa Klimata pārmaiņas un enerģijas saturā   iekļauti temati par klimata cēloņiem, izaicinājumiem, klimata pārmaiņu ierobežošanas iespējām. Līdztekus tam tiks aplūkoti dažādi sabiedrības līdzdalības piemēri klimata politikas ieviešanā un komunikācijā ar sabiedrību. Kursā Vides vietējās iniciatīvas tiks demonstrēti un skaidroti labās prakses piemēri vides izglītībā, skaidrota Ekoskolu programmas būtība un metodika, sniegts ieskats vides aktīvistu iesaistīšanās iespējās sabiedriskajā monitoringā un Vides izglītības fonda ekosertifikācijas programmu ieviešanā. Savukārt kurss Sabiedrības līdzdalība skaidros sabiedriskās līdzdalības jēdzienu, vides NVO vēsturi un attīstību, kā arī sniegs priekšstatu par tiesību un līdzdalības jautājumiem vietējā, nacionālā, un Eiropas Savienības mērogā, kā arī sniegs ieskatu NVO kampaņu praktiskajā plānošanā.

Vides aktīvistu prasmju banku īsteno Vides izglītības fonds, sadarbojoties ar partnerorganizācijām - biedrību Zemes draugi, Latvijas Zaļā kustība, Vides izglītotāju asociācija un Vides aizsardzības klubs. Apmācības kursu mērķauditorija ir šo organizāciju biedri, darbinieki, brīvprātīgie. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Vairāk informācijas un pieteikšanās kursiem: sintija@zemesdraugi.lv

visi jaunumi