programmas

Nestāvi malā gaidot - uzzini par klimata pārmaiņām!

Šā gada 25. februārī Vecumnieku vidusskolā notiks Ekoskolu un biedrības "homo ecos:" kopīgi veidotais klimata kampaņas reģionālais pasākums, uz kuru šoreiz aicinātas visas Zemgales skolas un apkārtnes iedzīvotāji, lai uzzinātu vairāk par klimata pārmaiņām un vērstu savu uzmanību uz iespējamajiem risinājumiem.

Sestdien no 13.00 Vecumnieku vidusskolā būs iespēja piedalīties dažādās ar vidi saistītās aktivitātēs: Loesje plakātu salikšanas darbnīcā, zināšanu pārbaudē par atjaunojamām enerģijām, kā arī video uzsaukuma veidošanā. Jauno arhitektu biedrība iepazīstinās ar vēja ģeneratora prototipu, savukārt Mārtiņš Knite no uzņēmuma Ekoprieks prezentēs, kā ar dažādu atjaunojamo enerģiju veidiem iespējams savu ikdienu padarīt videi draudzīgāku. Kopā ar Energodata vadītāju Jāni Šipkovu interesenti varēs doties auditā pa skolu, lai sameklētu „enerģijas vampīrus”. Dienas laikā, apskatot visus klimata kampaņas kontrolpunktus un iegūstot nepieciešamo skaitu zīmodziņu, būs iespēja iegūt nelielas balvas no „homo ecos:”.
Klimata kampaņas dalībnieki savas zināšanas varēs pilnveidot arī „Prognožu spēlē”, bet vidusskolnieki aicināti pieteikt savu komandu galda spēlei „Changing the game”, ar kuras palīdzību var iepazīt dažādus enerģijas veidus, to vērtību un ietekmi, kā arī veidot enerģētikas politikas vīzijas un attīstības tendences Ziemeļeiropai. (Komandas pieteikt iepriekš).
Sadarbībā ar animācijas filmu apvienību „Multenkulten" mazie censoņi varēs pievērsties animācijas radošajai darbnīcai, kurā bērni ar dažādiem otrreiz izmantojamiem materiāliem veidos un filmēs animācijas filmas. (Dalībniekus vēlams pieteikt iepriekš, jo grupu skaits ir ierobežots. Mazākajiem palīgā var nākt radi un draugi).
Tiem kampaņas apmeklētājiem, kuri vēlēsies atpūsties no aktivitātēm, būs nodrošināta iespēja iegriezties video stūrītī un noskatīties īsfilmas par klimata pārmaiņām, atjaunojamajām enerģijām, dabu un vidi.
Paralēli skolēnu darbnīcām neformālā gaisotnē notiks pieredzes apmaiņas semināri skolotājiem, lai palīdzētu labāk saprast, kā klimata pārmaiņu un vides tematiku iespējams integrēt skolu mācību programmā.
Visa mācību gada garumā klimata kampaņas izstāde apceļos 34 Latvijas Ekoskolas, no kurām četrās norisināsies reģionālie pasākumi.
Klimata kampaņas projektu finansiāli atbalsta KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments).
Ekoskolu klimata kampaņas pasākumus rīko un koordinē Vides izglītības fonds, starptautiskas sabiedriskās organizācijas FEE (Foundation for Environmental Education) pārstāvis Latvijā, kuras darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau astoņus gadus. Kopumā Latvijā Ekoskolu programmā šobrīd darbojas 120 izglītības iestādes.

Vairāk par biedrību „homo ecos:”: www.homoecos.lv 

Informāciju sagatavoja
Ilze Grunska

visi jaunumi