programmas

Noris Ekoskolu žūrijas vizītes izglītības iestādēs visā Latvijā

Maijā un jūnijā Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji, apciemo izglītības iestādes, kas pirmo reizi pretendē uz Ekoskolas programmas augstākā apbalvojuma Zaļā Karoga un starptautiskās Ekoskolas nosaukuma saņemšanu.

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols, kas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Ekoskolas statuss skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un to katru reizi jāizcīna no jauna.
Vizītēs izglītības iestādes tiek vērtētas pēc programmas kritērijiem – vides tēmu sasaistes ar mācību saturu, ekopadomes paveiktajiem darbiem un izmērāmiem rezultātiem, vides novērtējuma, visas skolas un plašākas sabiedrības iesaistīšanas un daudziem citiem. Ekoskolu programmā liela nozīme ir jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un ideju realizēšanā, ilgtspējas jautājumu apzināšanai visas skolas ietvaros. Tas, savukārt, veicina izpratni par demokrātiju, spēju vienoties un izklāstīt savu ideju, kā arī rosina apziņu, ka pārmaiņas ir atkarīgas no ikviena rīcības un iesaistes.
Vizītēs žūrijas pārstāvji tiekas ar skolas Ekopadomi, tiek pārrunāts paveiktais un tālākais darbības plāns, apspriestas problēmas un iespējamie risinājumi. Skolēni dalās savos iespaidos par dalību programmā, piemēram, Sabīne no Aizkraukles pilsētas sākumskolas stāsta, ka sāka darboties Ekopadomē, jo gribējusi pamudināt savus draugus sakopt apkārtni, kā arī dzīvot veselīgāk. Tāpat Sabīne atzīst, ka mainās gan viņas pašas, gan visas ģimenes ikdienas paradumi, kļūstot videi draudzīgāki, kopš viņa darbojas Ekopadomē. Jaunieši piebilst, ka darbs ekopadomē sniedz prieku caur mācīšanos un gandarījumu par paveikto darbu, izmaiņām skolas vidē un tuvākā apkārtnē.
Ekoskolu Nacionālās žūrijas sastāvs – Jana Simanovska (dr.sc.ing., Ekodizaina kompetences centrs), Ēriks Leitis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), Dace Pole (Vides izglītotāju asociācija), Ēriks Sīka (Izglītības un zinātnes ministrija), Velga Kakse (Valsts izglītības satura centrs), Elita Kalniņa (Vides aizsardzības klubs), Inese Liepiņa (Valsts izglītības satura centrs, Interešu izglītības un tālākizglītības departaments), Elita Lavrinoviča (Vides izglītotāju asociācija), Santa Krastiņa (biedrība homo ecos:).

Žūrijas vizīšu grafiks:
05.05.2015 Rīgas Ostvalda vidusskola
06.05.2015 Annenieku pamatskola, Rundāles novada PII “Mārpuķīte”
12.05.2015 Mārcienas pamatskola, PII "Lācītis Pūks"
13.05.2015 Ventspils 6.vidusskola,
14.05.2015 Olaines 1. vidusskola
19.05.2015 Aizkraukles pilsētas sākumskola, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
20.05.2015 Kapsēdes pamatskola, Cieceres internātpamatskola
26.05.2015 Mērsraga vidusskola
27.05.2015 Limbažu 3. vidusskola
01.06.2015 PPII "GUSTIŅŠ", PII CreaKids
05.06.2015 Rīgas 275 PII ,,Austriņa", Ulbrokas vidusskola
08.06.2015 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde, Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde
16.06.2015 PII "Graudiņš", Kuldīgas PII CĪRULĪTIS

Visu izglītības iestāžu galīgā izvērtēšana tiks pabeigta līdz jaunajam mācību gadam. Ekoskolas programmas nacionālā un starptautiskā līmeņa apbalvojumi tiks pasniegti 25. septembrī, Latvijas Nacionālā bibliotēkā Ekoskolu apbalvošanas pasākuma ietvaros.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vairāk vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 180 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 43 000 skolas.
Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas

Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv


Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības
fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens -
Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros. 
 

visi jaunumi