programmas

Noslēdzas vides NVO kapacitātes stiprināšanas projekts Vides aktīvistu prasmju banka

Ar vides aktīvistu kapacitātes stiprināšanas semināriem un diskusiju par NVO un sabiedrības līdzdalības ilgtspēju kursu semināriem noslēdzas projekts „Vides aktīvistu prasmju banka“, kura ietvaros tika izstrādāti un īstenoti apmācību kursi vides NVO darbiniekiem, biedriem, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupām ar mērķi paaugstināt to spējas un prasmes iesaistīties vides politikas veidošanā un ieviešanā.

Kā noslēdzošie pasākumi šo apmācības kursu ietvaros tika rīkoti kapacitātes stiprināšanas semināri par klimata pārmaiņu un enerģijas jautājumiem, kā arī sabiedrības līdzdalības jautājumiem.

Kopumā projekta ietvaros īstenotas sekojošas aktivitātes:

·      Izstrādāti un apmācību platformā izvietoti 3 apmācību moduļi (katrā 4 moduļi, 6-8 akadēmiskās stundas);

·      Īstenoti trīs klātienes semināri/ lauka studijas:

Kursā „Sabiedrības līdzdalība un vides aktīvisms”  - Jūrkalnē, 25.-27. IX, 2013 (seminārs par līdzdalības iespējām un riskiem + tikšanās ar vietējiem vides aktīvistiem + Pāvilostas pelēkās kāpas apmeklējums).

Kursā „Klimats un enerģija ” – Salacgrīvā, 20.-21.IX, 2013 (seminārs+atjaunojamo energoresursu objektu apskate dabā un interaktīvās izstādes par pielāgošanos klimata pārmaiņām apmeklējums.

Kursā „Vietējās vides iniciatīvas” – Cīravā, 12.-13.VIII, 2013 (seminārs, objektu “Dzērves pamatskola – Ekoskola”,  “Pāvilostas jahtu osta” un “Pāvilostas pelēkā kāpa” apmeklējums; tikšanās ar iniciatīvas “Kultūras dzirnavas  „Cita Abra”” autoru Pēteri Brīniņu.

·      Projekta noslēguma seminārs – diskusija par NVO un sabiedrības līdzdalības ilgtspēju ar vairāku vadošu pilsoniskās sabiedrības NVO līdzdalību. Dalībnieku skaits – 31.

 

Projekts pieredzes pārnesē apvieno 5 pieredzes bagātas vides sabiedriskās organizācijas - Vides izglītības fondu, Latvijas Zaļo kustību, Vides izglītotāju asociāciju, Vides aizsardzības klubu un Latvijas Zemes Draugus.

Projekta rezultātus – izstrādātos apmācību kursus – patstāvīgi varēs apgūt ikviena NVO un aktīvists.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

visi jaunumi