programmas

Noslēdzies Reģionālo semināru cikls jaunajām dalībskolām Ekoskolu programmā

Aizvadītajā nedēļā noslēdzās Ekoskolu reģionālo apmācību cikls, kurā jaunās un arī jau pieredzējušākas Ekoskolas apguva svarīgākos nosacījumus veiksmīgai dalībai programmā. Semināri notika Aglonā, Balvos, Liepājā, Talsos un Rīgā, pulcējot vairāk nekā 60 skolu pārstāvju.

Lai jaunās dalībskolas varētu pēc iespējas veiksmīgāk uzsākt darbu Ekoskolu programmā, skolu pārstāvjiem semināros tika sniegti praktiski padomi darba organizēšanai un rādīti arī citu Latvijas Ekoskolu labās prakses piemēri. Šajās nodarbībās tika skaidrota Ekoskolu metodoloģija, iespējas Ekoskolu mērķus integrēt ikdienas darbā un veidi, kā pēc iespējas efektīvāk izmantot jaunos programmas materiālus. Jaunajām skolām īpaši noderīgi bija arī padomi, kā labāk iepazīstināt un iesaistīt pārējo skolu kolektīvu, jauniešus un apkārtējos iedzīvotājus. Tāpat šī bija arī laba iespēja saņemt atsauksmes un ieteikumus par pirmajām šī gada aktivitātēm un izvirzīto gada plānu, kas ir svarīgs atbalsts gan jaunpienācējiem, gan arī tiem, kas vēl ir ceļā uz prestižo Zaļā karoga statusu. Semināros tika uzrunāti ne tikai pedagogi, bet arī jaunieši, lai vairotu viņu izpratni par darbu Ekopadomē un parādītu, cik daudz un dažādu priekšrocību sniedz aktīva iesaiste programmā. 
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, bet pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 51 000 dalībskolu 67 valstīs. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības. Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – www.videsfonds.lv.

Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/ 

Informāciju sagatavoja –  Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017.gadā" ietvaros. visi jaunumi