programmas

Noslēgušās Ekoskolu Globālās rīcības dienas

Ar vairāk kā 111 mācību iestāžu piedalīšanos, piektdien noslēdzās Ekoskolu Globālās rīcības dienas, kuru laikā no 4. – 8. novembrim Ekoskolu audzēkņi visā Latvijā acināja sabiedrību rīkoties videi draudzīgi.

Veselīgs dzīvesveids, burkānu jampadracis un pavāru šovs

Ar dažādiem pasākumiem skolas vērsa uzmanību veselīgas un vietējās pārtikas nozīmei mūsu ēdienkartēs, kas ir šī gada Rīcības dienu tēma Latvijā.

Skolēni devās uz pašvaldībām, satikās ar deputātiem un diskutēja par vietējās pārtikas nozīmi un citām vides tēmām, kā arī aicināja ciemos dažādus uzturu speciālistus, sportistus un aktīvi iesaistīja aktivitātēs vecākus.

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā notika Pavāru šovs “Veselīgi bez uguns”, savukārt Rundālē, PII "Mārpuķīte" kopīgi ar vecākiem tika izstrādāti ieteikumi Iepirkumu uzraudzības birojam par pārtikas iegādi bērnudārzā. Daugavpils 30. Pirmsskolas izglītības iestādē notika pasākums “Burkānu jampadracis Sprīdīša mājās”, kur tika svinēta visjautrākā Burkāna dzimšanas diena ar dziesmām, rotaļām un dāvanām, radošajām darbnīcām un tika gatavoti veselīgi salāti no Latvijā audzētiem burkāniem.

Dažādu skolu skolēni veica ekspresaptaujas par veselīgu uzturu, aptaujājot gan skolas skolēnus un darbiniekus, gan savas apkārtnes iedzīvotājus. Daudzviet notika darbnīcas, kurās nevajadzīgām lietām tika piešķirta otra dzīve un tika uzsvērta atkritumu šķirošanas nozīme.

Ar vietējo Ekoskolu salidojumu un dažādām sabiedrībai veltītām aktivitātēm Valmieras augstskolā atzīmēja Zaļā karoga pacelšanas svētkus. Zaļais karogs tiek piešķirts kā apbalvojums mācību iestādei par Ekoskolu kritēriju ievērošanu. Valmieras augstskola ir pirmā augstskola Latvijā, kurai līdz šim piesķirts Ekoskolas statuss.

Skolēni un politiķi diskutē par risinājumiem skolu ēdināšanas sistēmā

Ņemot vērā šī gada Rīcības dienu tēmu, uz diskusiju Saeimā 4. novembrī ieradās pieci savu novadu pārstāvji – jaunieši, kuri bija gatavi pastāstīt par Rīcības dienu aktivitātēm novadā, kā arī vērst uzmanību ēdināšanas sistēmas nepilnībām savās skolās un kopīgi meklēt risinājumus. Diskusijā tika apspriesti ne tikai jautājumi par iepirkumu procedūru skolu ēdnīcām, bet arī informācijas aprites problēmām, kā arī bioloģisko saimniecību situāciju un lomu Latvijas iedzīvotāju “pabarošanas” kontekstā.

Diskusija bija kā turpinājums Lielpusdienām “Veseli ēduši”, kas 2. oktobrī norisinājās Zemkopības ministrijā, un kur vairāk kā 300 skolēni no Latvijas Ekoskolām, kā arī Latvijā populāri pavāri aicināja ministriju un dažādu organizāciju pārstāvjus kopīgi gatavot sapņu skolas pusdienas, no vietējiem produktiem, kurus līdzi atveda skolēni. Pasākumu atklāja Zemkopības Ministre Laimdota Straujuma, un tas kalpoja kā diskusiju aizsākums arī jautājumam par strīdīgo Skolas Augļa programmu.

Pasaulē jau otro gadu

Pasaulē jau otro gadu tiek atzīmēta Ekoskolu Globālā rīcības dienas, pērn līdz decembrim,aktivitātes veica vairāk kā 11 miljoni skolēnu, un pasākumi notika 56 pasaules valstīs.

Ekoskola – nākotnes skola!

Ekoskola ir izglītības iestāde, kas piedalās starptautiskā Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā un savu mācību procesu, skolas ikdienu virza uz videi draudzīgu rīcību, izglītību un ilgtspējīgu dzīvošanu. Latvijā Ekoskolu programmā darbojas jau vairāk kā 140 izglītības iestādes, savukārt pasaulē to jau ir vairāk kā 50 000.


Ekoskolu Globālās rīcības dienas organizē Vides izglītības fonds. Informatīvi atbalsta www.draugiem.lv un www.mammamuntetiem.lv


Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „ Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

Informācijai:
Zane Ruģēna – Bojāre
29326931

visi jaunumi