programmas

Noslēgusies kampaņa “Silto džemperu diena”

Mēnesi garā klimata pārmaiņu mazināšanas akcija sākās 17.februārī, un, atsaucoties Beļģijas Ekoskolu tīkla aicinājumam, tajā piedalījās izglītības iestādes un citas organizācijas no visas pasaules, tostarp Latvijas. Kopš 2016.gada kampaņas galvenais mērķis ir veicināt savstarpēju sadarbību, tādējādi paplašinot pozitīvās ietekmes mērogu, tādēļ kampaņā iestādes vai organizācijas piedalījās komandās.

Šogad Latvijas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes īstenojušas daudzveidīgas un interesantas aktivitātes klimata pārmaiņu mazināšanai, kā sadarbības partnerus iesaistot kampaņā arī uzņēmumus un ārzemju izglītības iestādes. Piemēram, Limbažu 3.vidusskola akcijas ietvaros sadarbojās ar Limbažu galveno bibliotēku, kurā tika par grādu samazināta gaisa temperatūra un īstenota diskusija par klimata pārmaiņām, bet Lazdiņas privātās pamatskolas "Punktiņš" struktūrvienība “Zaļā skola” akcijā sadarbojās ar Valmieras Kennelklubu, savācot suņu vilnu un izmantojot to rokdarbos – krāsojot ar dabīgām krāsvielām un izveidojot skaistas brošas. Tāpat arī “Zaļās skolas” audzēkņi veica pētījumu par dažādiem audumiem, salīdzinot mākslīgu un dabisku materiālu noārdīšanos dabā, siltumietilpību un citas īpašības. Silto džemperu diena skolās tiek iekļauta arī jau esošās tradīcijās – Cēsu Pastariņa pamatskolā Silto džemperu diena īstenota kā Citādi jocīgās nedēļas noslēgums. Temperatūru skolas telpās samazināja un izglītojošus pasākumus īstenoja arī Dricānu Vidusskola, Liepupes vidusskola, Salacgrīvas vidusskola, kurā arī tika uzstādīti radiatori ar regulējami siltuma padevi, Pļaviņu novada ģimnāzija, Baldones vidusskola un Rīgas Mūzikas internātvidusskola, Slokas pamatskola un Jūrmalas sākumskola "Atvase".

Kampaņā aktīvi iesaistījās arī pirmsskolas izglītības iestādes. Siguldas PII “Ieviņa” akcijā piedalījās kopā ar Alūksnes PII “Sprīdītis” un Lietuvas PII “Ažuolikusas” – visos trijos bērnudārzos tika par grādu samazināta temperatūra, skatīta bērniem piemērota animācijas filmiņa par klimata pārmaiņu cēloņiem un vāktas siltas zeķes un džemperi maznodrošinātām ģimenēm. Turklāt PII arī savstarpēji sazvanījās Skype, ļaujot nedaudz iepazīt savus sadarbības partnerus! Savukārt Jelgavas PII “Lācītis” un “Pasaciņa” ne tikai samazināja apkures intensitāti telpās, bet arī izmantoja šo laiku, lai rīkotu āra nodarbības.

Silto džemperu diena tiek izmantota kā rīks sadarbības tīklu veidošanai starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Kampaņas pirmsākums meklējams 2005.gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu, atgādinot par vienkāršām ikdienas darbībām, kuru veikšana palīdzēs mazināt klimata pārmaiņas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku, tādēļ kampaņa ir ik gadu tikusi turpināta un attīstīta jau vairāk nekā dekādi.

Kampaņas “Silto džemperu diena” īstenošana Latvijā notiek ar Ekoskolu programmas atbalstu. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš savas darbības Latvijā 15 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, lai nodrošinātu, ka jaunieši ir spējīgi radīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.
Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017.gadā" ietvaros.

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/ 

Informāciju sagatavoja –  Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

      

visi jaunumi