programmas

Noslēdzies Ekoskolu klimata rīcības plānu konkurss!

Ar Ekoskolu žurijas lēmumu šodien tika noteikti veiksmīgākie Ekoskolu klimata rīcības plānu konkursa dalībnieki. Ekoskolu žūrija par kvalitatīvākajiem, visaptverošākajiem un veiksmīgākajiem atzina sekojošu skolu izstrādātos rīcības plānus:

Atgādināsim, ka konkursa ietvaros tika izvērtēti skolu rīcības plāni skolas klimata ietekmju samazināšanai.

Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns informē, ka citu starpā šo skolu iesniegtie rīcības plāni sevī ietvēra gan infrastruktūras, gan aktivitāšu un uzvedības modeļu maiņu, vienlaikus norādot uz veidiem kā klimata ietekmju mazināšanā tiks iekļauti ne vien Ekopadomes dalībnieki, bet arī skolas skolēni, vecāki un iedzīvotāji, iesaistot tos dažādās skolas aktivitātēs.

Konkursā kopumā piedalījās 92 skolas no visas Latvijas. Rīcības plānu konkursa rezultāti tiks ņemti vērā skolu ranžējumos, nosakot aktīvākās un sekmīgākās 2011./ 2012.gada Ekoskolas, kas pelnījušas nozīmīgāko Ekoskolu programmas apbalvojumu – Zaļo karogu.

Konkurss norisinājās projekta “Ekoskolu klimata kampaņa ietvaros”, kas tiek īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

visi jaunumi