programmas

Noslēdzies projekts „Klimata pārmaiņu un enerģijas kampaņa skolās“

Ir noslēdzies Sorosa fonds – Latvija atbalstītais projekts „Klimata pārmaiņu un enerģijas kampaņa skolās“, kas divu gadu garumā ir bijis ļoti nozīmīgs atbalsts Vides izglītības fonda centienos radīt vērtīgus un nozīmīgus instrumentus skolām, kas būtu izmantojami darbā ar klimata pārmaiņu un enerģijas tēmām ilgtermiņā.

Projekta ietvaros izdotas trīs publikācijas, kas atvieglos skolotāju darbu ar šiem jautājumiem un palīdzēs integrēt klimata pārmaiņu un enerģijas tēmas mācību saturā.

Tāpat projekta ietvaros tapis unikāls instruments skolu darbā ar klimata pārmaiņu un enerģijas jautājumiem – CO2 kalkulators. CO2 kalkulators ir izstrādāts tieši Latvijas skolām. Tas ir pielāgots Latvijas apstākļiem un ļauj aprēķināt skolas CO2 emisijas Latvijas kontekstā.  Ar CO2 kalkulatora palīdzību skolām sniegta iespēja aprēķināt skolas radīto CO2 apjomu, vienlaikus dodot iespēju salīdzināt CO2 izmetes laika griezumā, kā arī izvērtēt dažādu klimata pārmaiņas ierobežojošu darbību efektus, ja tādas skolās tiks veiktas. Skolās, kas darbojas Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā, klimata kalkulators jau šobrīd ir ieviests kā būtisks instruments skolu vides pārskatu un klimata rīcības plānu veidošanā.

visi jaunumi