programmas

Noslēgušies jūras piesārņojošo atkritumu pavasara monitoringi

Pagājušajā nedēļā kopumā tika veikti 5 monitoringi jau ierastajās projekta MARLIN pludmalēs - Zvejniekciemā, Vakarbuļļos, Jaunķemeros, Kolkā un Ventspilī. Rezultāti liecina, ka plastmasas atkritumiem joprojām ir vislielākais īpatsvars, bet Jaunķemeros un Kolkā lielu skaitu sastāda arī stikla un keramikas atkritumi.

Šogad kopējais atrasto atkritumu vienību skaits visās pludmalēs, salīdzinot ar 2012. gada pavasara datiem, ir pieaudzis no 489 atkritumu vienībām uz 592. Atkritumu skaits ir arī lielāks nekā rudens monitoringā, kad tas sansiedza 484 vienības.

Vislielākais atrasto atkritumu skaits uz 100 metriem šajā sezonā bijis Zvejniekciemā – 176 vienības, kam seko Kolka ar 173 vienībām, savukārt Jaunķemeros šis skaitlis ir 104, Vakarbuļļos – 73, Ventspilī – 66. Salīdzinot ar rudenī veiktajiem monitoringiem, atkritumu skaits pieaudzis Zvejniekciema pludmalē no 154 uz 176 vienībām, Jaunķemeros – no 65 uz 104 vienībām, kā arī Kolkā – no 53 uz 173 atkritumu vienībām.

Pēc Vides izglītības fonda apkopotajiem datiem lielākais atkritumu skaits līdz šim projekta un monitoringu īstenošanas laikā bijis 2012. gada vasaras sezonā, kad kopējais atrasto atkritumu skaits sasniedza 769 vienības, no kuriem gandrīz puse bija plastmasas atkritumi. 2012. gada MARLIN datus iespējams aplūkot Vides izglītības fonda mājaslapā: www.videsfonds.lv.

Atkritumu daudzums pludmalēs tiek uzskaitīts 100 metru garā pludmales nogrieznī saskaņā ar ANO Vides programmas monitoringa metodoloģiju, kas projekta MARLIN ietvaros ir piemērota Baltijas jūras reģionam.


Projektu sponsorē Centrālā Baltijas programma (Central Baltic Programme), un tas tiks īstenots no 2011. līdz 2013. gadam.

 

visi jaunumi