programmas

Noslēgusies pieteikumu iesniegšana Zilā Karoga balvai

2009. gadā no Latvijas 15 pretendenti Zilā Karoga iegūšanai. Uz Zilā Karoga balvu pirmo gadu pretendē arī Kuldīgas peldvieta. Nacionālā žūrija izskatīs pieteikumus 5. martā.2009. gadā uz pasaulē prestižāko tūrisma ekosertifikātu – Zilā Karoga balvu – no Latvijas pretendēs 15 peldvietas un jahtu ostas. No tiem 13 ir peldvietu un 2 jahtu ostu pieteikumi. Zilā Karoga balvu peldvietām šogad iegūt vēlas;
- Liepāja (Dienvidrietumu pludmale, Pludmale pie stadiona, Beberliņu sporta un atpūtas taka),
- Ventspils (Ventspils pilsētas pludmale),
- Engure (Abragciema kempinga peldvieta),
- Jūrmala (Majoru, Bulduru un Jaunķemeru peldvietas),
- Rīga (Vecāķu un Vakarbuļļu peldvietas)
- Daugavpils (Stropu ezera peldvieta un peldvieta „Stropu vilnis”).
- Kuldīga, pirmo gadu piesakot peldvietu „Mārtiņsala”.
Jahtu ostu kategorijā pieteikumi ir saņemti no Pāvilostas Jahtu centra un Liepājas jahtu centra.
Pieteikumu sākotnējo izvērtēšanu pašreiz veic Vides izglītības fonds un jau rītdien uz pirmo sēdi sanāks arī Zilā Karoga nacionālā žūrija – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, kas arī sniegs gala vērtējumu par iesniegtajiem pieteikumiem un noteiks, kuri no tiem tiks virzīti uz starptautisko žūriju.
Zilā Karoga nacionālo žūriju vada Vides ministrs Raimonds Vējonis. Nacionālās žūrijas sastāvā ir Vides ministrijas, Veselības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Sabiedrības veselības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Tūrisma attīstības valsts aģentūras, Zēģelētāju Savienības, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Hidroekoloģijas institūta, VAK un Vides izglītības fonda pārstāvji. Starptautiskā žūrija savu izvērtējumu sāks 8. martā un Zilā Karoga ieguvēji šogad būs zināmi jau aprīļa beigās.
Latvijā no Baltijas valstīm jau pagājušajā gadā plīvoja visvairāk ZK – 14 un gaidāms, ka arī šogad Latvija savu līdera lomu saglabās.
Zilā Karoga programma ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda (FEE International) programmām. Tā balstās uz 29 stingriem kritērijiem ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa jomās.

Zilā Karoga un citas FEE International programmas Latvijā īsteno „Vides izglītības fonds” sadarbībā ar Vides ministriju un Latvijas Vides aizsardzības fondu.

visi jaunumi