programmas

Notiks Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (II daļa)

Kursu mērķis – turpināt padziļināti izzināt Ekoskolu programmas metodoloģiju, uzlabotos kritērijus un apskatīt biežāk pieļautās kļūdas, labo praksi, sasaistot to ar kompetenču pieeju mācību saturā.

Norises formāts – kursi notiks vebināra formātā Zoom platformā un tiks reģistrēti kā A programma 8 stundu apjomā.

Kursu programmu veido 4 savstarpēji saistīti 2 stundu nodarbību cikli. Katrs veltīts konkrētam Ekoskolu darbības aspektam un iepriekš apgūto kursu* zināšanu padziļinājumam un prasmju attīstīšanai.

*KURSU PROGRAMMA IR TURPINĀJUMS IEPRIEKŠ ĪSTENOTIEM PAMATKURSIEM (SASKAŅOJUMA NR. RIMC-18-193) SKAT. IEPRIEKŠĒJO KURSU APRAKSTU ŠEIT EJ.UZ/EKOKURSI1 UN MATERIĀLUS ŠEIT EJ.UZ/EKOKURSI1MATERIALI 

 

Kursu pamatā ir:

1. Ekoskolu programmas 7 soļu sekmīga realizēšana izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu programmas snieguma līmeņa aprakstu (uzlabotos kritērijus) skolēnu caurviju prasmju attīstīšanai un skolas vides ietekmes mazināšanai.

2. Vides izglītības darba plānošana izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu programmas metodoloģijas 7 soļus.

 

Galvenie pašreiz plānotie apskatāmie jautājumi:

1. cikls:

2. cikls:

3. cikls:

4. cikls:

 

Kā caurviju tēma visos ciklos tiks apskatīta Ekoskolas iespēju izmantošana kompetenču pieejas realizēšanai skolu mācību programmās.

Programmas mērķauditorija – Ekoskolu vides izglītības koordinatori skolās (Pamatauditorija ir sākumskolas -vidusskolas skolotāji. Ja ir interese, var pieteikties arī pirmsskolas. Apskatīsim arī pirmsskolu piemērus.)

Laiks:

I grupa 2020. gada 17.-18. augusts (1.,2. cikls) un 24.-25. augusts (3., 4. cikls), katrā dienā no 10:00-12:00

II grupa 2020. gada 19.-20. augusts (1.,2. cikls) un 26.-27. augusts (3., 4. cikls), katrā dienā no 10:00-12:00


Reģistrācija anketa: ej.uz/ekokursi2020 

Lūgums aizpildīt šo reģistrācijas anketu līdz 11. augustam. Pēc tam tiks atsūtīta Zoom saite.

Kursu dalībnieki saņems apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

Skolotājiem, kas nav izgājuši pamatkursu, būs iespēja septembrī iziet. Savu interesi piedalīties varēs norādīt iepriekš minētā reģistrācijas anketā.

 
Ekoskolu programmu un Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projektā “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2020.gadā”.

 


visi jaunumi