programmas

Notiks Latvijas Ekoskolu apbalvošana

Nākampirmdien, 19.septembrī, pulksten 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 125 skolas saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 57 skolas iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Tāpat kā līdz šim, apbalvošanas svinību pasākums noritēs divās daļās – pirmajā daļā skolas saņems apbalvojumus un varēs iepazīties ar labās prakses piemēriem no kolēģu darba. Apbalvoto skolu rindās ir 21 skola, kas Zaļo karogu saņems pirmo reizi, gan arī divas skolas, kas saņems Zaļo karogu jau trīspadsmito gadu pēc kārtas! Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, skolām visa mācību gada garumā ir jāīsteno vides izglītības programma un jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas videi draudzīgās praksēs iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.

Pasākuma otrajā daļā notiks kampaņas “Solis pasaulē” atklāšana, kuru organizē Vides izglītības fonds sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, LAPAS (Latvijas platformu attīstības sadarbībai) un LAPSA (Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju). Kampaņas mērķis ir veicināt dažādu iestāžu un skolu pārstāvju sadarbību, lai veicinātu vides un globālās izglītības tēmu apskatīšanu mācību saturā. Saistībā ar kampaņu Ekoskolām un citiem interesentiem būs iespēja piedalīties ikgadējās Ekoskolu Rīcības dienās, Globālās izglītības nedēļā un starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaulē lielākā mācību stunda”.

Apbalvošanas pasākums noslēgsies ar Ekoskolu pārstāvju kopīgo gājienu, kas šogad būs veltīts tieši kampaņas “Solis pasaulē” atklāšanai. Gājienā savstarpējas sadarbības nepieciešamība tiks simboliski parādīta, savijot katras skolas atvestu pavedienu lielā zināšanu, rīcību un apņemšanās kamolā, kuram radošā akcijā tiks aicināti savu apņemšanos pievienot arī vairāku valsts institūciju – VARAM, IZM un ĀM – pārstāvji.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas. Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 117 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un ikreiz jānopelna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.

                                                       

visi jaunumi