programmas

NOTIKS SEMINĀRS - TEMATISKĀ DISKUSIJA „PASĀKUMI PIEKRASTES PAŠVALDĪBĀM UN KOMERSANTIEM JŪRAS PIESĀRŅOJOŠO ATKRITUMU SAMAZINĀŠANAI PIEKRASTĒ”

 

2019.gada 29. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), 409. telpā, Peldu ielā 25, Rīgā laika posma no 13.00-16.40 notiks seminārs - tematiskā diskusija "Pasākumi piekrastes pašvaldībām un komersantiem jūras piesārņojošo atkritumu samazināšanai piekrastē”.


Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar veikto izpētes darbu un izstrādātajiem pasākumiem pašvaldībām un komersantiem par jūras piesārņojošo atkritumu samazināšanu piekrastē,  kā arī sniegt iespēju iesaistītajām pusēm izteikt viedokļus un vērtējumus par pasākumu ieviešanas iespējām un ietekmēm. Pētījumu veica nodibinājums „Vides izglītības fonds” un SIA AKTiiVS.


Pasākuma ietvaros tiks prezentētas nodibinājuma “Vides izglītības fonds” īstenotā projekta “Tīra jūra vieno! Piekrastes pašvaldību izpratnes paaugstināšana par rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā” ietvaros sagatavotās vadlīnijas piekrastes pašvaldībām jūras piesārņojošo atkritumu samazināšanai piekrastē un „labās prakses’’ piemēri. Savukārt SIA AKTiiVS prezentēs rezultātus pētījumam par sociālekonomisko novērtējumu iespējamiem papildus pasākumiem plastmasas atkritumu samazināšanai no atpūtas un tūrisma aktivitātēm saistībā ar sezonālām komercdarbības vietām Latvijas piekrastē. Iesaistītās puses tiks aicinātas grupu diskusijā izteikt viedokļus un vērtējumus par iespējamo papildus pasākumu ieviešanas iespējām un ietekmēm.

Pasākuma mērķauditorija: piekrastes pašvaldību pārstāvji, piekrastes komersanti un komersantu asociāciju pārstāvji (saistībā ar sabiedrisko ēdināšanu un tirdzniecību, kempingiem, publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanu, iepakojuma ražošanu), VARAM eksperti, vides pētniecības institūtu un NVO pārstāvji.

Pieteikšanās: lūdzam reģistrēties dalībai tematiskajā diskusijā izmantojot tiešsaistes formu:https://forms.gle/9S8vVJDAL8eqzFcP6

 

Tematiskā diskusija ir kopīgs pasākums divu projektu ietvaros: nodibinājuma “Vides izglītības fonds” projekta “Tīra jūra vieno! Piekrastes pašvaldību izpratnes paaugstināšana par rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā” (projekta nr. 1-08/53/2019) ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenota projekta „Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” (projekta Nr. 17-00-F06803-000001) ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu un kas ietver pētījumu „Sociālekonomiskais novērtējums pasākumiem piekrastes atkritumu samazināšanai” (īsteno uzņēmums „AKTiiVS”, balstoties uz līgumu ar VARAM)

Foto: Jānis Ulme