programmas

Notikušas pirmās reģionālās apmācības BEAM21 pašvaldībām

Iepriekšējā nedēļā sākās projekta BEAM21 apmācības pašvaldībām, kura mērķis ir pašvaldību darbinieku un amatpersonu zināšanu un izpratnes līmeņa paaugstināšana par klimata izmaiņu jautājumiem un ar tām saistīto problemātiku, meklējot risinājumus vietējo pašvaldību līmenī.

Pirmās apmācības notika Gulbenes, Cēsu, Talsu un Liepājas pašvaldībām, kuru laikā darbinieki varēja uzzināt vairāk par energoefektivitāti un vietējiem rīcības plāniem enerģētikas jomā, kā arī ilgtspējības principiem un zaļo iepirkumu. BEAM21 apmācības notiks visā Latvijā tajās pašvaldībās, kuras izteica vēlēšanos piedalīties projektā.
Projekts BEAM21 jeb Blended capacity-building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities savu darbību uzsāka 2009. gadā Vides izglītības fondam sadarbojoties ar Heinrich Boell Foundation.
Projektu finansē ES Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts programmas „Intelligent Energy – Europe (IEE)“ ietvaros. Projektā ir iesaistītas deviņu ES valstu institūcijas.

visi jaunumi