programmas

Panākumiem bagātāko Latvijas Ekoskolu apbalvošana

Piektdien, 25. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē no 11:00 – 15:00 notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas ceremonija.
 
Pasākuma pirmajā daļā 114 Latvijas izglītības iestādes par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņems starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 47 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
Pasākuma laikā tiks izceltas dažādas aizvadītā mācību gada Ekoskolu iniciatīvas un labākās prakses piemēri, kā arī būs iespēja uzzināt par programmas aktualitātēm un jaunākajiem projektiem.
Pasākuma noslēgumā Ekoskolu programmas dalībnieki dosies gājienā ar mērķi atgādināt sabiedrībai un atbildīgajām valsts iestādēm par Latvijas līdzatbildību klimata pārmaiņu mazināšanā saistībā ar ANO klimata pārmaiņu konferenci. Gājiens plānots kā aktīvs noslēgums Ekoskolu programmas apbalvošanas ceremonijai un ievads novembrī gaidāmajām Rīcības dienām, aicinot skolas aktīvi iesaistīties svarīgu vides problēmu risināšanā pievēršot tām sabiedrības uzmanību. Gājiens noslēgsies ar radošu akciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 43 000 skolas.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 98 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas


Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv

Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“(projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

  

visi jaunumi