programmas

Pasaules Bišu dienā Ekoskolas mācās par apputeksnētājiem

Pasaules Bišu diena veltīta, lai pievērstu uzmanību apputeksnētāju nozīmei mūsu pasaulē. Pateicoties bitēm un citiem apputeksnētājiem, pastāv 75% mūsu pārtikā izmantojamo augu. Diemžēl pesticīdu lietojums mūsdienās bites būtiski apdraud, tāpēc vairākas Ekoskolas iesaistījās praktiskās un izglītojošās aktivitātēs, lai kaut nedaudz palīdzētu apputeksnētājiem skolu apkaimē.


Piemēram, Valmieras PII “Krācītes” bērni jau no paša rīta devās ārā. Tur viņus sagaidīja īsts bitenieks, kurš pastāstīja daudz interesanta par bišu dzīvi dabā. Bērni sagādāja biteniekam dāvanas –  vecas nolietotas segas, kuras varēs piedzīvot otru dzīvi bišu stropiņos un palīdzēt bitēm saglabāt siltumu ziemā. Pēc tam bērniem bija aktivitāšu plāns, kur viņi darbojās dažādās “stacijās” par bišu tēmu. Dienas noslēgumā bērni bija apguvuši daudz jauna par bišu dzīvi un darbu, pagaršojuši medu un bitēm draudzīgo pļavas augu tēju, veidojuši radošos darbiņus par bitēm un arī aktīvi izkustējušies. Arī PPII “Patnis” Ādažos Pasaules Bišu dienā ar aktīvu darbošanos augu aprūpē vienlaikus izglītoja bērnus par to, ka bites ne tikai rada medu, bet ir svarīgas arī kā apputeksnētājas bērnu audzētajiem puķuzirņiem, ķirbīšiem un citiem ziedošajiem augiem.


Rīgas 19. vidusskolā 2. klases skolēni smaržīgajos ceriņos meklēja bites un laimītes, kā arī pētīja, kādus ziedus skolas pagalmā varētu apputeksnēt šie čaklie kukainīši. Bērni novērtēja, ka ziedošie ceriņi ir arī pateicīga fotosiena. 4. klases meitenes savukārt sastādīja skolas dobē pašu izaudzētos samteņu stādiņus, lai vasarā tās priecē bites. Riebiņu vidusskolā savukārt 8. klašu skolēni piedalījās Pasaules bišu dienai veltītā viktorīnā, kurā uzzināja daudz jauna, turklāt pēc tam varēja arī degustēt vietējo dravnieku svaigo medu.

Nīkrāces pamatskolā Bišu dienai bija šāda programma: dienu sākām ar filmiņas noskatīšanos. Filmiņa bija par bitenieku Daugmales Jāni, kurš pastāstīja un parādīja, kā ir jākopj bišu drava, kā pavairot bišu saimi, kā mest medu. Skolēniem ļoti patika šī filma, jo tā bija saprotama, pēc tam bija iespēja uzzināt atbildes uz dažādiem skolēnus interesējošiem jautājumiem. Pēc filmas devāmies ārā un vērojām dabā, augus uz kuriem varētu būt bites. Apskatījām apkārtējo vidi ap skolu, ziedošos augus. Novērojām, ka visvairāk bites bija uz ziedošajiem pīlādžiem, ceriņiem, ābelēm, pienenēm. Daudz bišu bija baltajās nātrēs. Skolēni paši arī pamēģināja cik salds ir ziedu nektārs, sūcot nātru ziedlapiņas. Nodarbības beigās izrunājām, kādus augus bitenieki izmanto par nektāraugiem, gan dabīgos augus, gan arī sētos augus. Pašā noslēgumā visi kopīgi izrunājām arī aktuālo par bišu aizsardzību.

  

visi jaunumi