programmas

Pasaules rīcības dienu atbalstīs vismaz 50 Ekoskolas Latvijā

Šā gada 7.novembrī norisināsies World Days of Action jeb Pasaules rīcības diena, kā ietvaros Ekoskolas visā pasaulē demonstrēs videi draudzīgas rīcības piemērus. Latvijā pašreiz šim notikumam reģistrējušās 50 topošās un esošās Ekoskolas.

Pasaules rīcības diena ir Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) Ekoskolas programmas iniciatīva, lai mudinātu jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā.

Stāsti, video un attēli no visas pasaules tiks publicēti starptautiskajā Ekoskolu programmas mājasalapā: www.eco-schools.org/wda, lai skolēni un skolotāji varētu aplūkot viens otra veikumu un iedvesmoties tālākai rīcībai.

Šobrīd paredzētās aktivitātes Latvijas Ekoskolās 7.novembrī ir visdažādākās. Tā piemēram, Daugmales pamatskolā norisināsies rīta vingrošana, kuru demonstrēs 1.-4. klašu skolēni, savukārt 5.-9. klašu audzēkņi veidos skolas apkārtnes projektu maketus. Valmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” izvēlējusies tematu Atkritumi, visas nedēļas laikā integrējot atkritumu tematiku stundās. Stalbes vidusskolēni tiks piesaistīti Leņčupītes bebru dambju jaukšanā, atbrīvojot lašveidīgo zivīm nārstošanas ceļus sadarbībā ar Dabas aizsardzības biedrību un Gaujas Nacionālo parku. Pievēršot uzmanību Klimata pārmaiņām, Pirmsskolas izglītības iestāde “Dartija” organizēs pasākumu “Šodien auto paliek mājās, visur eju es ar kājām”. Vairākās skolās notiks makulatūras vākšanas pasākumi, rudens talkas un skolas apkārtnes sakopšanas pasākumi, kā arī zīmējumu konkursi.

Pasaules rīcības dienai pašreiz reģistrējušās tādas valstis kā Bahamas, Bulgārija, Ķīna, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Lielbritānija, Francija, Grieķija, Īrija, Itālija, Japāna, Jordānija, Kazahstāna, Kenija, Latvija, Lietuva, Malta un Nīderlande.

Vairāk informācijas par Pasaules rīcības dienu Latvijā:

Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Truksāns, 26349865

visi jaunumi