programmas

Pavasarī stādām kokus!

Ekoskolu starptautiskā programma jau vairākus gadus īsteno kopīgu koku stādīšanas kampaņu, kurā aktīvi līdzdarbojas arī Latvijas Ekoskolu programma. Šogad Ekoskolas iestādīs gandrīz miljons koku visā pasaulē. Latvijas Ekoskolas ir aicinātas iesaistīties kopīgajā koku stādīšanas kampaņā ar savu pienesumu - 30 000 kokiem.

Koku stādīšana ir viena no sadarbības kampaņām starp Vides izglītības fonda Ekoskolu un Izzini mežu programmām. Izzini mežu programmas mērķis ir izglītot jauniešus par meža nozīmi un vērtību, un tā balstās uz A/S "Latvijas Valsts meži" rīkotajām aktivitātēm skolās. Koku stādīšanas kampaņa ir viena no tām, un kalpo par lielisku iespēju skolām iegūt bezmaksas koku stādus, vienlaicīgi arī izglītojot skolēnus un pavadot laiku svaigā gaisā. Pieteikt savu skolu šai kopīgajai Ekoskolu akcijai var, nosūtot ziņu uz ekoskolu e-pastu ekoskolas@videsfonds.lv, norādot skolas nosaukumu, pasākuma datumu, plānotās aktivitātes un iestādāmo koku skaitu. 20. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni kopā ar skolotāju jau paspēja iestādīt aptuveni 3 ha lielu jauno priežu mežu Jēkabpils pagasta "Ābelīšu" meža iecirknī. "Šī mežu stādīšanas talka izvērtās par ļoti pozitīvu pasākumu, kas palīdzēja izrauties no ikdienas vides un iegūt iespēju pabūt vairāk nekā 3 stundas dabā", par savu piektdienas pieredzi stāsta Pļaviņu novada ģimnāzijas 12.a klases skolniece Linda Gregersone, "tas palīdzēja izprast koku svarīgumu mūsu vidē un dzīvē".
Kampaņa tiek organizēta visos reģionos, sīkāka informācija par A/S "Latvijas Valsts meži" jau ieplānotajiem pasākumiem pieejama šeit . Tomēr katrai skolai atkarībā no atrašanās vietas un pieejamajiem kontaktiem ar tuvākajām mežsaimniecībām ir iespēja kokus stādīt arī citos laikos un vietās. Neskaidrību un palīdzības nepieciešamības gadījumā sazināties, rakstot uz ekoskolas@videsfonds.lv.


visi jaunumi