programmas

Pie mums ir darbs!

Nodibinājums „Vides izglītības fonds“ meklē zaļi domājošu, darbīgu, precīzu un pacietīgu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju. Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja pārziņā būs nodibinājuma vispārējās grāmatvedības uzraudzība, algu un autoratlīdzību aprēķini, atbilstošo atskaišu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestam, bet jo īpaši – projektu grāmatvedības kārtošana.

Vides izglītības fonds īsteno dažādas vides izglītības un ekosertifikācijas programmas, kā arī virkni nacionālā līmeņa vides iniciatīvas. Mēs īstenojam gan nacionālā mēroga, gan Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus (piem., ESF, Interreg, Intelligent Energy Europe, Youth in Action, EEZ u.c.), tādēļ potenciālajam kandidātam nepieciešama atbilstoša pieredze  projektu grāmatvedībā.

Grāmatvedības kārtošanai izmantojam grāmatvedības programmu „Zalktis“. Plānotais pakalpojumu sniegšanas apjoms apm. 30 stundas mēnesī, kas tiks precizēts izvērtējot aktuālās aktivitātes. Pakalpojums nepieciešams sākot ar 2014.gada aprīli.

Interesentus lūdzam savu pieredzes aprakstu kā arī vienas pakalpojuma sniegšanas darba stundas cenu sūtīt uz e-pasta adresi sintija@zemesdraugi.lv līdz 2014.gada 28.martam. Uz norādīto e-pasta adresi lūdzam rakstīt arī neskaidrību un jautājumu gadījumā.

Gaidīsim!

visi jaunumi