programmas

Pieejami materiāli no Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu II. daļas

Augusta beigās noslēdzās Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu II. daļa, kuru mērķis bija padziļinātāk izprast Ekoskolu programmas metodoloģiju, īpašu vērību pievēršot programmas sasaistei ar kompetenču pieeju mācību saturā.

Kursi noritēja tiešsaistes formātā un ietvēra 4 ciklus, kuros tika aptverti Ekoskolu programmas metodoloģijas 7 soļi.


Visi kursu materiāli, tai skaitā, video ieraksti, ir pieejami šeit:
https://failiem.lv/u/jkhuey4s

Foto: pixabay.comEkoskolu programmu un Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projektā “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2020.gadā”

visi jaunumi