programmas

Aizvadīts jau piektais Ekoskolu forums

Svētdien, 2. augustā noslēdzies Ekoskolu programmas lielākais vasaras notikums – Ekoskolu vides forums, kurā piedalījās kopumā ap 200 dalībnieku - gan Ekoskolu pedagogi – programmas koordinatori, gan aktīvākie jaunieši, kas savās skolās iesaistās Ekopadomes darbā un vides izglītības aktivitāšu īstenošanā.

No 28. jūlija līdz 2. augustam, ar atbalstu no Neretas novada domes un Latvijas Valsts Mežiem, forums iemājoja Mazzalves pamatskolā, kas arī ir aktīvi iesaistījusies Ekoskolu programmā, par ko atklāšanā prieku izteica Arvīds Kviesis, Neretas novada domes priekšsēdētājs. Savukārt gandarījumu par to, ka jaunieši tiek sagatavoti izturēties pret apkārtējo vidi ar atbildību un mīlēt dabu, izteica Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Ekoskolu programmas koordinators Latvijā, Daniels Trukšāns atgādināja par pret vidi atbildīgas dzīvošanas principiem un uzsvēra konkrētas rīcības nozīmi, kam uzmanība jāpievērš ikdienā, bet īpaši - foruma norises laikā.

Pirmajā Ekoskolu foruma dienā Mazzalvē ieradās skolotāji no 75 izglītības iestādēm no visas Latvijas, lai kopā ar vides ekspertiem un lektoriem iedziļinātos vides problemātikā, izprastu dažādu tēmu integrēšanu mācību procesā, apmainītos pieredzē un ģenerētu jaunas idejas.
Artūra Jansons (homo ecos) stāstīja par kampaņu „Beidz spēlēt pārtikas cirku!” saistībā ar atbildīgu pārtikas patēriņu, Valdis Ratniks (Energodetektivs.lv) dalījās pieredzē par energoefektivitātes novērtēšanu skolām, bet Edmunds Cepurītis (Latvijas debašu asociācija) – kā mācīt kritisko domāšanu skolās. Kopā ar Ilzi Herbergu un Kārli Ozoliņu (Zaļais Ceļš) varēja uzzināt, kā zāļu tējas padarīt par daļu sava dzīvesveida, ar Lauru Grēviņu (viesplusviens.lv) – izprast veselīgas ēšanas principus skolās.
Savukārt apgūt jaunas iemaņas un radoši izpausties bija iespēja dažādās tematiskajās darbnīcās – gatavot dabīgo kosmētiku, vietējā biškopja vadībā degustēt medu un uzzināt ko nozīmē ekoloģiskā biškopība, pagatavot jaunas lietas no otrreiz izmantojamiem materiāliem, un kopā vides žurnālisti Anitru Toomu tamborēt lupatu paklājiņus un pārrunāt videi draudzīgu saimniekošanu mājās, bet ar Julitu Klušu – noteikt koku sugas, mērīt, un atpazīt dižkokus.

30. jūlijā pedagogus nomainīja jaunieši. Ekoskolu forums katru gadu tiek saistīts ar kādu konkrētu tēmu – pagājušajā gadā tā bija atbildīgs dzīvesveids, bet šovasar – klimata pārmaiņas. Jauniešu forums šogad tika veltīts tam, lai veicinātu klimata pārmaiņas kā būtiskas problēmas apzināšanos skolu vidē un sabiedrībā, veidojot nākamo paaudzi, kas apzinās klimata pārmaiņu nopietnību un saprot nepieciešamos risinājumus. Viens no foruma organizatoriem – Edmunds Cepurītis, pasākuma atklāšanas uzrunā uzsvēra, ka šī tēma ir īpaši aktuāla gada nogalē gaidāmās Apvienoto Nāciju Klimata Konferences (COP2015) kontekstā, un ir svarīgi, lai jaunieši apzinātos, ka arī viņi var ietekmēt globālus procesus rīkojoties aktīvi savās skolās, eko-padomēs un pat mājās.

Nākamajā zināšanu dienā jaunieši tikās ar lektoriem. Forumā viesojās Inga Retiķe ar lekciju par Klimata mainības ietekmi Latvijā un ūdeņu ekoloģisko kvalitāti. Kā katrs skolēns var veicināt energoefektivitāti savā skolā, stāstīja Valdis Ratniks (Energodetektivs.lv); kā izvēlēties pārtiku un gatavot maltīti nekaitējot klimatam - Dita Lase (Vegus.lv); bet ar hidrobioloģi Elīnu Kolāti varēja pārrunāt ekoloģiskās problēmas upēs.
Viena diena forumā tika veltīta aktīvisma un komunikāciju darbnīcām, kurās jaunieši apguva konkrētas prasmes – ideju radīšanu, argumentāciju, pasākumu plānošanu, cilvēku piesaistīšanu Ekopadomei, improvizāciju un citas noderīgas iemaņas. Arī jauniešu forumā neizpalika radošās darbnīcas, kurās bija iespēja iepazīt bioloģisko daudzveidību (Valters Kinna, Zaļā Brīvība), gatavot veselīgas uzkodas (Dita Lase, Vegus.lv), māla podus (Nameda Zemīte, biedrība „Ugunszīme”), sapņu ķērājus, hennas tetovējumus (Meldra Rudzīte), mācīties veidot komiksus (Sabīne Moore) un apdrukāt kreklus. Ekoskolu Forumā apvienojas dažādas neformālās izglītības metodes ar labu atpūtu. Tāpēc neiztikt arī bez veselīgām aktivitātēm dabā – šī gada īpašākais foruma piedzīvojums noteikti bija laivu brauciens pa Mēmeles upi, kurā devas gan pedagogi, gan jaunieši. Tāpat tika organizētas rīta rosmes, peldes un izzinoši pārgājieni.

Gūtā pieredze jauniešiem noderēs ne tikai foruma tēmas ietvaros, bet arī katru dienu, sadzīvē, ļaus pieņemt atbildīgākos lēmumus un īstenot zināšanas rīcībā. Ekoskolu skolotāji novērtē iespēju izrauties no rutīnas, lai satiktu kolēģus, pārrunātu pieredzi, un kopā ar vides ekspertiem iedvesmotos un gūtu jaunas zināšanas. Iespaidos dalās Ekoskolu programmas koordinators Daniels Trukšāns: „Pēc foruma ir plaša emociju un sajūtu gamma- ir gan nogurums,gan prieks par paveikto, par sniegto iespēju skolotājiem un jauniešiem sanākt kopā, gūt vērtīgas zināšanas un pieredzi, kā arī labi atpūsties, lai varētu ar pilnu sparu un jaunām idejām sākt mācību gadu.”

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas.
Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas


Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv

Pasākumu organizē „Vides izglītības fonds“ sadarbībā ar “Latvijas Valsts mežiem”, Mazzalves vidusskolu un Neretas novada domi.
Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.


 

visi jaunumi