programmas

Pilnā sparā rit Ekoskolu Globālās Rīcības dienas!

Jau trešo gadu jaunieši un izglītības iestādes visā Latvijā īsteno aktivitātes Ekoskolu Globālās rīcības dienu ietvaros, kas norisinās no 3.-9.novembrim! Ekoskolu Globālās Rīcības dienas ir akcija, kurā ik gadu piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēnu visā pasaulē. Arī Latvijā izglītības iestādes un skolēni piedalās pasākumos un akcijās, ko sagatavojušas katras skolas eko-padomes, tā apliecinot savas rūpes par vidi un iedvesmojot savus līdzcilvēkus rīkoties videi draudzīgi.
 
    Sagatavotās aktivitātes ir ļoti daudzveidīgas - Cēsu Pastrariņa sākumskolā aktualizē efektīvu ūdens patēriņa lietderību, Liepājas Universitāte rīko velodraugu pasākumu, pirmsskolas izglītības iestāde Mazulītis Rū aicina uz veselīgām aktivtātēm kopā ar autosportistu Andi Neikšānu,  bet Ventspils vidusskolnieki izvingrina nogurušos ceļotājus autoostā! Lai motivētu skolas un skolēnus neaizmirst iesāktos darbus, kā arī vērstos pie sabiedrības, šī gada Ekoskolu Rīcības dienas Latvijā papildinātas ar dažāda veida izaicinājumiem – katram sev, citām skolām, politiķiem un visai sabiedrībai.
    Rīcības dienu ietvaros notiekošajā vēstnieku konkursā ir izvēlēti labākie reģionu pārstāvji, kas sestdien, 1. novembrī piedalījās iedvesmojošās apmācībās Rīgā, kur Vides Izglītības Fonda eksperti gatavoja jauniešus pārliecināšanā un diskusiju prasmēs, lai pēc Rīcības Dienu noslēguma - 10. novembrī liktu lietā apgūtās prasmes diskusijā ar Latvijas politiķiem par videi nozīmīgiem jautājumiem.
    Lai visi interesenti varētu apskatīt un pievienoties sev tuvākās notiekošās aktivitātes un skolas, kas piedalās Rīcības dienās, tāpat kā pagājušajā gadā, ir izveidota interaktīva Latvijas karte. Ar zaļo karodziņu ir atzīmētas pasākumu vietas, Ekoskolas, kas pasākumus organizē, un neliels apraksts par plānotajām aktivitātēm. To var aplūkot šeit - http://ej.uz/RDkarte_2013.
    Ekoskolu Rīcības dienu mērķis ir ar dažādu skolu organizēto pasākumu palīdzību mudināt jauniešus un ikvienu sabiedrības pārstāvi būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā. Ekoskolu Rīcības dienas Latvijā tiks tematiski sasaistītas ar Ekoskolu Atbildīgā dzīvesveida kampaņu.
    Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta "FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā“ ietvaros. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
 
Ekoskolu Rīcības dienas tiek rīkotas projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta "FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā“ ietvaros. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Vides izglītības fonda darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta “Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana” ietvaros (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100/6/NAC/074/2014)
 
Papildu informācija:
Edmunds Cepurītis
Vides izglītības fonds/ Ekoskolu Rīcības dienu koordinators
edmunds.cepuritis@zemesdraugi.lv
 
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lvwww.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas
 

 

 
Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta " FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā “ ietvaros.
Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Vides izglītības fonda darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta “Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana” ietvaros (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100/6/NAC/074/2014)

visi jaunumi