programmas

Pirmā reģionālā klimata kampaņa šogad - Priekuļos

Šā gada 14. janvārī Priekuļu vidusskolā notiks jau otrais Ekoskolu un biedrības "homo ecos:" kopīgi veidotais klimata kampaņas reģionālais pasākums, kura laikā ikvienai Vidzemes skolai un apkārtnes iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt vairāk par klimata pārmaiņām, kā arī aktīvi iesaistīties sevis izglītošanā.

Ekoskolu klimata kampaņa radīta ar mērķi vērst skolēnu un skolotāju uzmanību, kā labāk novērtēt savu ietekmi uz klimata pārmaiņām un attiecīgi rīkoties, lai to mazinātu savā skolā un tuvākajā apkārtnē, iesaistot gan ģimeni, gan draugus. Visa mācību gada garumā klimata kampaņas izstāde apceļos 30 Latvijas Ekoskolas, savukārt reģionālie pasākumi kopumā būs četri.
Sestdien no 13.00 Priekuļu vidusskolā būs iespēja piedalīties dažādās ar vidi saistītās aktivitātēs: Loesje plakātu salikšanas darbnīcā, zināšanu pārbaudē par atjaunojamām enerģijām, kā arī video uzsaukuma veidošanā. Jauno arhitektu biedrība iepazīstinās ar vēja ģeneratora prototipu, savukārt Mārtiņš Knite no uzņēmuma Ekoprieks prezentēs, kā ar dažādu atjaunojamo enerģiju veidiem iespējams savu ikdienu padarīt videi draudzīgāku. Latvijas Universitātes Cietvielu un Fizikas institūts gādās par to, lai ikviens var iepazīt un izbraukt ar ūdeņraža auto. Dienas laikā, apskatot visus klimata kampaņas kontrolpunktus un iegūstot nepieciešamo skaitu zīmodziņu, būs iespēja iegūt nelielas balvas no „homo ecos:”.
Klimata kampaņas dalībnieki savas zināšanas varēs pilnveidot arī „Prognožu spēlē”, bet vidusskolnieki aicināti pieteikt savu komandu galda spēlei „Changing the game”, ar kuras palīdzību var iepazīt dažādus enerģijas veidus, to vērtību un ietekmi, kā arī veidot enerģētikas politikas vīzijas un attīstības tendences Ziemeļeiropai. (Komandas pieteikt iepriekš).
Sadarbībā ar animācijas filmu apvienību „Multenkulten" mazie censoņi varēs pievērsties animācijas radošajai darbnīcai, kurā bērni ar dažādiem otrreiz izmantojamiem materiāliem veidos un filmēs animācijas filmas. (Dalībniekus vēlams pieteikt iepriekš, jo grupu skaits ir ierobežots. Mazākajiem palīgā var nākt radi un draugi).
Tiem kampaņas apmeklētājiem, kuri vēlēsies atpūsties no aktivitātēm, būs nodrošināta iespēja iegriezties video stūrītī un noskatīties īsfilmas par klimata pārmaiņām, atjaunojamajām enerģijām, dabu un vidi.
Paralēli skolnieku darbnīcām neformālā gaisotnē notiks pieredzes apmaiņas semināri skolotājiem, lai palīdzētu labāk saprast, kā klimata pārmaiņu un kopumā vides tematiku iespējams integrēt skolu mācību programmā.
Klimata kampaņas projektu finansiāli atbalsta KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) un „Sorosa fonds – Latvija”
Ekoskolu klimata kampaņas pasākumus rīko un koordinē Vides izglītības fonds, starptautiskas sabiedriskās organizācijas FEE (Foundation for Environmental Education) pārstāvis Latvijā, kuras darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau astoņus gadus. Kopumā Latvijā Ekoskolu programmā šobrīd darbojas 120 izglītības iestādes.

Informāciju sagatavoja
Ilze Grunska
29830259
Ilze.grunska@zemesdraugi.lv

visi jaunumi