programmas

Pozitīvas emocijas un vēlme darīt vēl – atskats uz Ekoskolu Rīcības dienām

Tieši pirms mēneša – no 7. līdz 13.novembrim – norisinājās Ekoskolu Rīcības dienas, kurās šogad piedalījās 157 skolas, īstenojot pasākumus, lai veicinātu to ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu izpratni un sasniegšanu, kuri saistīti ar vides aizsardzības jautājumiem. Nupat noslēdzies arī Ekoskolu Rīcības dienu konkurss, kurā veiksmīgākās iniciatīvas saņēmušas vērtīgas balvas.

 

Gandarījums par paveikto jūtams gan jauniešu, gan pedagogu atsauksmēs. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolniece Sabīne par Rīcības dienām saka: “Gūta jauna pieredze! Iemācījāmies uzrunāt cilvēkus, darīt labu darbu!”, bet Stacijas pamatskolas Ekokoordinatore Ruta Bukša stāsta, ka “skolēni ir priecīgi un jūtas lepni, novērtēti, ka svešie uzrunātie cilvēki ar interesi uzklausa mūsu Eko darbu "reklāmu", novēl videi darudzīgos darbus turpināt. Mēs esam pārliecināti, ka daudziem mūsu sniegtā informācija ir neikdienišķa, un ticam, ka noteikti kāds mūsu ieteikumus vai padomus arī ievēros savā ikdienā.”

 

Skolas visā Latvijā īstenoja daudzveidīgas aktivitātes, veltot tās vienam vai vairākiem no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – ilgtspējīgām iepirkšanās praksēm, dabas vērtību aizsardzībai jūrā, dabas aizsardzībai sauszemē un klimata pārmaiņu pazināšanai. Vairākas skolas veidoja iniciatīvas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un veicināšanai, piemēram, popularizējot senās kultūraugu šķirnes, izzinot selekcijas principus vai veidojot sēklu bankas, vai apmeklējot kādu bioloģisko lauksaimniecību, lai uzzinātu vairāk par to, kādā veidā videi draudzīgas lauksaimniecības prakses ietekmē šķirņu sortimentu. Tā kā atrodamies Baltijas jūras krastā, daudzas izglītības iestādes pievērsās arī jūru aizsardzības tematikai, pētot un mācot, kā taupīt un nepiesārņot ūdens resursus, kā izvēlēties ilgtspējīgi audzētas zivis pārtikai, kā cīnīties ar ūdens piesārņojuma radītajām sekām jūrā. Tika izzināti dažādi dzeramā ūdens iegūšanas veidi un mērīta krāna ūdens kvalitāte, un popularizēta krāna vai avota ūdens dzeršana, nepērkot ūdeni plastmasas pudelēs. Viena no populārākajām tēmām Rīcības dienu ietvaros bija ilgtspējīga iepirkšanās, kuras kontekstā bērni un jaunieši ne tikai mudināja sabiedrību nepirkt vairāk, kā nepieciešams, un pirkt vietēju un sezonālu pārtiku, bet arī gatavoja auduma maisiņus, ko izmantot iepērkoties, kurus atsevišķas izglītības iestādes arī dāvināja savu pilsētu vai ciemu iedzīvotājiem. Daļa skolu, savukārt, veiksmīgi apvienoja aspektus no visiem šiem mērķiem, aktualizējot palmu eļļas ražošanas problemātiku – eļļas palmu plantāciju veidošana samazina bioloģisko daudzveidību, rada ūdens un gaisa piesārņojumu, tādējādi ietekmējot klimatu, līdz ar to, īstenojot ilgtspējīgu iepirkšanos, būtu jāatsakās no produktiem, kas satur palmu eļļu.

 

Viens no Rīcības dienu galvenajiem mērķiem ir panākt, lai skolēnu rīkotie pasākumi aizsniedz pēc iespējas vairāk cilvēku, lai ziņas par skolu paveiktajiem, videi draudzīgajiem darbiem izskan pēc iespējas tālāk, tādēļ konkursa pieteikumi tika vērtēti divējādi – gan pēc satura atbilstības Rīcības dienu tematam un aktivitātes mērķtiecīguma, gan arī pēc iniciatīvas popularitātes, ko noteica sociālo tīklu lietotāju balsojums. Balvas ieguva 14 izglītības iestāžu iniciatīvas – aplūkot foto un uzzināt vairāk par apbalvoto skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu īstenotajiem pasākumiem varat šeit.

 

Ekokoordinatore Rudīte no Dundagas PII “Kurzemīte” stāsta: “Šogad Rīcības dienas izdevās par visiem 100%, gandarījumu jūtam vēl tagad par to, ko mums visiem kopā izdevās paveikt, un arī atskaņas par Rīcības dienu pasākumiem dzirdam vēl joprojām – no vecākiem, no darbieniekiem, bērniem un iedzīvotājiem, pat no novada Domes priekšsēdētāja. Mums tiešām izdevās iekustināt sabiedrību un aizdomāties pašiem.” Šāda kopīga globāla kampaņa sniedz iespēju Ekoskolām demonstrēt paveikto, veidot sadarbību ar vietējo sabiedrību, izvirzīt plašā sabiedrības uzmanības lokā kādu vides problēmjautājumu, kā arī veidot savstarpējus kontaktus, aptvert un novērtēt Ekoskolu programmas un katras atsevišķās skolas vai Ekopadomes ieguldījumu vides jautājumu risināšanā. Rīcības dienu aktivitātes ir orientētas ilgtermiņā - ar praktisku darbību skolēni izglīto sabiedrību un iedvesmo rūpēties par vidi sev apkārt visa gada garumā.

 

Ekoskolu Rīcības dienām ir daudz dažādu atbalstītāju, no kuriem interesantāko un veiksmīgāk īstenoto kampaņu veidotāji saņēma iedvesmojošas balvas. Putnu vērošanas un dabas izziņas ekskursiju organizatori Dabas Tūres dāvā ekskursiju Straupes pamatskolai, bet Pasaku Meža dabas takas īpašnieki apbalvoja Ozolnieku vidusskolu un Dundagas PII “Kurzemīte” ar dāvanu karti dabas takas apmeklējumam. Piedzīvojumu organizācija DabaLaba nodrošinās loka šaušanas treniņu Nīkrāces pamatskolas skolēniem, bet kompānija Lūzumpunkts – laivu braucienu nelielai Pļaviņu Novada ģimnāzijas skolēnu grupai, Liepājas teātris sniegs iespēju Liepājas PII “Kāpēcītis” pedagogiem apmeklēt kādu izrādi, bet Dirty Deal Teatro ļaus izrādi baudīt Ogresgala pamatskolas skolēniem. Savukārt zinātkāres centrs ZINOO dāvina centra apmeklējumu Jelgavas PII “Lācītis” skolēnu grupai, un komandas veidošanas uzņēmums Sense of Team apbalvo Mālpils Novada vidusskolu ar divu dienu komandas veidošanas treniņu zemo virvju parkā profesionālu treneru pavadībā. Vairākas skolas saņems simpātiju balvu – uz grīdas klājamu spēli “Jogurta dzīves cikls” no Ekodizaina Kompetences centra.

 

Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta "FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2016.gadā“ ietvaros. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

 

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja –  Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv

Ekoskolu Rīcības dienu koordinators – Edmunds Cepurītis, edmunds.cepuritis@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lvvisi jaunumi