programmas

Programmas “Ēdam atbildīgi!” dalībnieces smelsies iedvesmu projekta otrajā seminārā

14. novembrī kafejnīcā “Terapija” notiks projektā “Ēdam atbildīgi!” iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās, kurā skolotājas papildinās savas zināšanas par atbildīgu pārtikas patēriņu, pārrunās aktualitātes, dalīsies līdzšinējā pieredzē un gūs iedvesmu un enerģiju projekta aktivitāšu turpināšanai.

Ievadseminārā, kas notika 30.augustā, skolotājas jau iepazinās ar programmas metodoloģiju un septiņiem soļiem, kas jāveic, lai veiksmīgi īstenotu projekta mērķus. Šoreiz īpaša uzmanība tiks veltīta tam, lai pedagoģes varētu dalīties pieredzē ar to, kā izdevies ieviest pirmos soļus, apspriest klupšanas akmeņus, ar kuriem sanācis saskarties, kā arī veiksmīgās stratēģijas. Protams, neizpaliks arī turpmāko darbības soļu apzināšana, papildu informācijas gūšana par atbildīgu pārtikas patēriņu un ideju ģenerēšana tālākajai darbībai.

Šai tikšanās reizē Lāsma Ozola no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra palīdzēs uzzināt vairāk par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī, bet Jana Simanovska no Ekodizaina kompetences centra dalīsies praktiskos padomos izaicinājumu pārvarēšanai un aktīvai skolu jaunatnes iesaistei projekta aktivitātēs. Turklāt - vairākas no dalībskolu pārstāvēm apmeklējušas projekta starptautisko forumu “Menu For Change” Prāgā, tādēļ varēs būt sevišķs atbalsts un iedvesmas avots kopīgai jaunu ideju ģenerēšanai. Seminārs norisināsies Bruņinieku ielā 69, šī gada vasarā atklātajā kafejnīcā “Terapija”, kas piedāvā tikai no augu izcelsmes izejvielām pagatavotus ēdienus, un tā saimniece, pavāre Elīna Dzelzkalēja vadīs skolotājām aizraujošu darbnīcu “Augu valsts virtuves burvība”.

„Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes. Šogad projektā piedalās 50 skolas. Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošajiem materiāliem projekts “Ēdam atbildīgi!” veicina izpratni par pārtikas aprites sistēmas posmiem, kontekstu un saistību ar dažādiem lokāliem un globāliem procesiem, ļaujot skolēniem mācīties veikt atbildīgas un informētas izvēles, patērējot pārtiku. Izmantojot ikdienā pazīstamo pārtikas tēmu kā izejas punktu, lai iedziļinātos šķietami attālinātos jautājumos par efektīvu resursu lietojumu, klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un godīgu tirdzniecību, projekts nodrošina iespēju apgūt konkrētas rīcības, ar kuru palīdzību ieguldīt pozitīvās pārmaiņās. Veiksmīgi organizēta un dabai draudzīga pārtikas ražošanas, izplatīšanas un patēriņa sistēma ir nozīmīgs ilgtspējīgas attīstības elements, un ikviens no mums var iesaistīties tās nodrošināšanā, ēdot atbildīgi.

„Ēdam atbildīgi!” - https://www.facebook.com/edamatbildigi/timeline
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds. 

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.

      

visi jaunumi