programmas

Projekta "Ēdam atbildīgi!" koordinatoru seminārs

23. novembrī starptautiskajā projektā “Ēdam atbildīgi!” iesaistīto izglītības iestāžu skolotāji atkal satiksies, lai pārrunātu aktualitātes un papildinātu zināšanas par atbildīgu pārtikas patēriņu.

Skolotāji ir iepazīstināti ar programmas metodoloģiju, kas pirmajā, izmēģinājuma gadā, vēl tiek papildināta un uzlabota, sadarbojoties ar iesaistītajām skolām. Tāpēc seminārā īpaša uzmanība tiks veltīta pieredzes apmaiņai metodoloģijas realizēšanā un turpmāko soļu apzināšanā, kā arī jaunu ideju ģenerēšanai.
Seminārs notiks mājīgajā veģetāro ēdienu kafejnīcā “Gardā pupa”, kuras saimnieks un pavārs Imants Dzelme pasākuma ietvaros iesaistīs skolotājus iedvesmojošā nodarbībā.

„Ēdam atbildīgi!” mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes. Pirmajā projekta gadā izvēlētas 20 pilotskolas. Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem, „Ēdam atbildīgi!” programma informē par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai ciematā. Tā veicina izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.


„Ēdam atbildīgi!” - https://www.facebook.com/edamatbildigi/timeline
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna, ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds. 

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens -Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros


  
 

visi jaunumi