programmas

Projekts MARLIN veiksmīgi turpina savu darbību

Šā gada 7. martā Tallinā norisināsies piekrastes piesārņojošo atkritumu projekta MARLIN dalīborganizāciju tikšanās, kurā tiks apspriestas projekta turpmākās aktivitātes un plāni saistībā ar Baltijas jūras piekrastes monitoringiem un to datu aktualizēšanu.

Novembrī noslēdzās MARLIN rudens monitoringi Zviedrijā, Somijā, Latvijā un Igaunijā. Latvijā kopumā tika veikti 5 pludmaļu monitoringi sekojošās pludmalēs: Ventspilī, Jaunķemeros, Zvejniekciemā, Kolkā un Vakarbuļļos.

Rezultāti ir apkopoti, parādot, ka vistīrākā rudens sezonā bijusi Vakarbuļļu pludmale ar 50 atkritumu vienībām uz 100 metriem, bet piesārņotākā – Ventspils, kurā uz 100 metriem tika atrasta 161 atkritumu vienība. Kolkā šis skaitlis sasniedza 53 vienības, Jaunķemeros – 62, savukārt Zvejniekciemā – 154.

Salīdzinot ar vasaras sezonas monitoringu, Vakarbuļļu pludmalē atkritumu daudzums krietni sarucis no 112 vienībām uz 50, Ventspilī palicis gandrīz nemainīgs, vasarā tas bija 163. Arī Kolkā atkritumu vienību skaits uz 100 metriem ir samazinājies no 121 vienības uz 53, Jaunķemeros no 217 uz 62, bet Zvejniekciemā pieaudzis – no 145 uz 154. 
Atkritumu daudzums pludmalēs tiek uzskaitīts 100 metru garā pludmales nogrieznī saskaņā ar ANO Vides programmas monitoringa metodoloģiju, kas projekta MARLIN ietvaros ir piemērota Baltijas jūras reģionam.

Projektu sponsorē Centrālā Baltijas programma (Central Baltic Programme), un tas tiks īstenots no 2011. līdz 2013. gadam.

visi jaunumi