programmas

Rīcības dienās tūkstošiem Latvijas skolēnu aicinājuši saudzēt vidi

 Rīcības dienās, kuras notika 30. oktobra līdz 5. novembrim, šogad piedalījās 161 Latvijas skola. Skolotāji un skolēni organizēja dažāda veida akcijas, lai uzrunātu un izglītotu sabiedrību. Veiksmīgāko iniciatīvu autori un aktīvākie dalībnieki tikuši arī pie dažādām vērtīgām balvām.

Jau piekto gadu Latvijas skolas piedalījušās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Šī gada Rīcības dienās pievērsāmies sekojošām tēmām – Klimata pārmaiņas, Dabas vērtību izzušana, Atkritumu daudzuma pieaugums un Izšķērdīgs patēriņš. Kampaņā iesaistījās 161 Latvijas skola, un kopējais dalībnieku skaits sasniedza vairāk nekā 46 000 skolēnu un 5300 pedagogu.  

Rīcības dienu nedēļā tika īstenotas daudzveidīgas un vērtīgas aktivitātes, kurās tika uzrunāti skolasbiedri, skolu kolektīvi, ģimenes, vietējie iedzīvotāji un arī pašvaldības – gan ar informatīviem pasākumiem, gan ar konkrētiem un praktiskiem priekšlikumiem. Lūk, arī daži piemēri. Daudzās skolās īpaši akcentēta bija atbildīga patēriņa un iepirkšanās tēma. Tika rīkotas dažādas meistarklases, apģērbu un citu mantu apmaiņas pasākumi, publiskas akcijas un pētījumi, kurās skolēni centās noskaidrot iedzīvotāju zināšanas par pārtikas piegādes ķēdēm, to ietekmi uz vidi un par dažādiem produktu marķējumiem, kā arī tika dalīti dažādi skolēnu gatavoti informatīvi materiāli par atbildīgu pārtikas patēriņu, palmu eļļas ietekmi uz vidi u.c. informāciju. Atkritumu problēmas aktualizēšanai skolas veica atkritumu monitoringu jūrmalā, apzināja iespējas lietderīgi izmantot pārtikas pārpalikumus un otrreizēji izmantot dažādus materiālus, organizēja publiskas diskusijas, dalīja pilsētu un ciemu iedzīvotājiem pašgatavotus auduma maisiņus ar aicinājumu neradīt liekus atkritumus, kā arī rosināja pašvaldības risināt dažādus ar atkritumu apsaimniekošanu saistītus jautājumus. Citur savukārt ikviens tika aicināts samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, izvēloties videi draudzīgākus pārvietošanās veidus. Lai to sekmētu, tika rīkotas saistošas akcijas jauniešiem, tika uzrunāti vecāki un garāmgājēji, kā arī iesniegti priekšlikumi pašvaldībām infrastruktūras uzlabošanai gājējiem.

Šī starptautiskā kampaņa Ekoskolām sniedz iespēju popularizēt savu darbu, iepazīties ar citu skolu labajām praksēm un dibināt vērtīgus kontaktus. Pedagogi novērtējuši Rīcības dienu pasākumu nozīmi ilgtermiņā, atzīstot, ka tie ne tikai palīdz aktualizēt konkrētus vides jautājumus, bet arī ievērojami veicina skolēnu līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs kopumā. Dalībnieki arī pauduši prieku, ka publiskajās akcijās guvuši daudz pozitīvu emociju un jutuši atbalstu no apkārtējiem. Piemēram, Stacijas pamatskola priecājas “par satiktajiem cilvēkiem, kas tiešām izrādīja interesi par jauniešu aktivitāti un, slavējot mūs, arī paši solīja mainīt ieradumus”, savukārt Rīgas Ostvalda vidusskolas Ekopadome augstu novērtē to, ka Rīcības dienas jauniešiem “palīdzējis atrast jaunus draugus un domubiedrus” – jauniešus ar līdzīgām vērtībām un vēlmi iesaistīties savas apkārtējās vides uzlabošanā.Rīcības dienās būtisks ir gan pasākumu vēstījums, gan šī vēstījuma nodošana sabiedrībā, tāpēc skolu aktivitātes tika vērtētas gan no to saturiskā, gan popularitātes aspekta. Konkursa žūrija izvērtēja aktivitāšu mērķtiecīgumu un atbilstību izvirzītajām tēmām, savukārt publiskais balsojums interneta vidē palīdzēja noteikt, kurām skolām izdevies sasniegt plašāko auditoriju. Veiksmīgāko un vērtīgāko iniciatīvu autoriem – kopā 34 skolām – tika piešķirtas vērtīgas balvas no Rīcības dienu atbalstītājiem. Apbalvoto skolu saraksts un pasākumu foto piemēri pieejami šeit: http://ej.uz/18yh

 

Balvas un atbalstītāji

Kā pateicību par skolu uzņēmību un vērtīgo darbu videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanā labāko pasākumu autori saņēma dažādas iedvesmojošas balvas no Ekoskolu Rīcības dienu draugiem. Lielā balva – piedzīvojumiem bagātais un noslēpumainais brīvdabas kvests no REALSPIEDZIVOJUMS.LV – tika piešķirta Valdemārpils vidusskolai, Dzērves pamatskolai piešķirta Purvu bridēju balva – aizraujošs pārgājiens ar purva kurpēm, Olaines 2. vidusskolai tikusi iespēja apmeklēt Dirty Deal Teatro izrādes, bet Aizkraukles novada vidusskolas komandai piešķirts Valmieras Drāmas teātra izrādes “Labie bērni” apmeklējums. Liepājas teātra izrādi “Ziloņcilvēks” varēs apmeklēt Liepājas PII “Kāpēcītis”, brīvbiļetes uz Daugavpils teātra izrādēm ieguvušas Aglonas vidusskola, Aknīstes vidusskola un Liepājas 30.PII “Sprīdītis”, Ozolkalna aizraujošo Jāņtārpiņu nakts trasi būs iespēja iziet Rugāju novada vidusskolas komandai, savukārt izklaides parku “Avārijas brigāde” bez maksas apmeklēs Siguldas PII “Ieviņa”. Balvu no Lūzumpunkts - laivu braucienu nelielai skolēnu grupai – saņēmusi Vilces pamatskola, Laboratorium zinātniskā teātra izrādes apmeklējums piešķirts Daugmales pamatskolai, un Nīkrāces pamatskola varēs baudīt atpūtu Laumu dabas parkā. Privātā vidusskola “Patnis” un Rīgas Rīnūžu vidusskola ieguvusi iespēju piedalīties aizraujošā tematiskajā nodarbībā interešu izglītības centrā “Lielvārdi”, savukārt Ikšķiles Brīvā skola, Jūrmalas PII “Zvaniņš” un Kuldīgas PII “Cīrulītis” varēs baudīt Plostkroga balvu – dabas takas “Pasaku mežs” apmeklējumu un maltīti Plostkrogā. Purenn ekoloģisko produktu komplektus saņems Ropažu PII Annele, Jelgavas PII “Lācītis”, Babītes PII un PPII “Ķiparu nams”; Plostkroga “Pasaku meža” apmeklējumu un Ekodizaina kompetences centra veidoto spēli saņems Siguldas 1. pamatskola, savukārt Vides izglītības fonda pastāvīgais atbalstītāja, zīmola LUCARTpārstāvis Latvijā SIA NMS Riga īpašo pārsteiguma balvu saņems Rugāju novada Eglaines pamatskola. Pārsteiguma balvas saņems arī Uzvaras vidusskola, Ventspils Pārventas pamatskola, Vestienas pamatskola, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, Limbažu 3. vidusskola, Remtes pamatskola, Jelgavas 2. pamatskola, Salacgrīvas vidusskola, Baldones vidusskola un Balvu Valsts ģimnāzija.

 

Visu konkursam pieteikto aktivitāšu apraksti un foto pieejami albumos VIF Facebook lapā - http://ej.uz/pv8n

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības.  Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – www.videsfonds.lv

 

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, 26163508
Projekta “Zaļais aicinājums” koordinators, Edmunds Cepurītis, 26330586
Informācija par Ekoskolu programmu – Daniels Trukšāns, 26349865

visi jaunumi