programmas

Rīgas ielās dosies kampaņas “Solis pasaulē” atklāšanas gājiens

Uzsākot kampaņu “Solis pasaulē”, 19. septembrī no pulksten 14.30 līdz 15.30 Ekoskolu un nevalstisko organizāciju pārstāvji dosies gājienā ar aicinājumu veicināt sadarbību starp atbildīgajām iestādēm un izglītotājiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Gājiens notiks no Latvijas Nacionālās bibliotēkas uz trim ministrijām, kuru darbība saistīta arī ar globālās izglītības veicināšanu – Vides un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Ārlietu ministriju. Vairāk nekā 150 gājiena dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apliecinās savu apņemšanos izglītot sabiedrību par pasaulē aktuāliem jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, vides aizsardzību, iekļaujošas un atbildīgas sabiedrības veidošanu, un aicinās ministriju pārstāvjus pievienoties.

Lai šo sadarbību stiprinātu, gājiena dalībnieki tīs milzīgu kamolu – zemeslodes simbolu, kurā katrs iepīs savu pavedienu, kas būs simboliska apņemšanās īstenot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Ar savu apņemšanos kamola veidošanā tiks aicināti iesaistīties arī ministriju pārstāvji.

Vides izglītības fonds, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) no septembra līdz novembrim rīko kampaņu “Solis pasaulē”, kurā aicina iepazīt un īstenot ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus izglītībā un, atzīmējot to pieņemšanas gadadienu, iesaistīties dažādās aktivitātēs.

Nozīmīgākie kampaņas pasākumi būs UNESCO Globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” ceļveža atklāšana 19. septembrī un akcija “Pasaules lielākā mācību
stunda”, LAPSA rīkotā Globālās izglītības nedēļa no 1. līdz 12. novembrim un Ekoskolu Rīcības dienas no 7. līdz 13. novembrim.

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija - http://unesco.lv/
LAPAS - http://lapas.lv/

Informāciju sagatavoja – Edmunds Cepurītis, edmunds.cepuritis@zemesdraugi.lv

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.

visi jaunumi