programmas

Sākas noslēdzošais gads projektā “Ēdam atbildīgi”

23. augustā Rīgas Dabaszinību skolā notiks ievadseminārs trešajam, noslēdzošajam projekta “Ēdam atbildīgi” gadam. Seminārā pulcēsies pārstāvji no 30 jaunajām dalībskolām, lai uzzinātu, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem apzināties savu lomu globālajā pārtikas aprites sistēmā un motivēt viņus pieņemt atbildīgus, videi draudzīgus lēmumus.

„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas caur katram tik pazīstamās un aktuālās pārtikas tēmas prizmu rosina iedziļināties tādos nopietnos jautājumos kā klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, godīga tirdzniecība u.c. Mācību programmas mērķis ir radīt izpratni par mūsu pārtikas patēriņa globālo kontekstu, kas ļauj cilvēkiem ne tikai uzņemties atbildību par sevi, ēdot veselīgi, bet arī spert soli tālāk un ēst atbildīgi, tādējādi pozitīvi ietekmējot visu pārtikas aprites sistēmu.

Ievadseminārā skolotāji kopā ar Danielu Trukšānu (Vides izglītības fonds) iepazīsies ar programmas metodisko materiālu, un saņems arī dažādus vērtīgus ieteikumus, kā sekmīgi strādāt ar pārtikas tēmu skolā. Bioloģiskās lauksaimniecības eksperte Lāsma Ozola pastāstīs par to, kādi izaicinājumi pastāv globālā līmenī un kā tos ņemt vērā Latvijas kontekstā, mainot pārtikas patēriņa ieradumus. Edmunds Cepurītis (Vides izglītības fonds) pastāstīs vairāk par globālās izglītības nozīmi projektā un mācību procesā kopumā. Konkrētus ieteikumus un praktiskus piemērus tam, kā uzrunāt un piesaistīt jauniešus, pedagogiem piedāvās Jana Simanovska (dr.sc.ing., Ekodizaina kompetences centrs).

Pagājušajā gadā mācību programmu īstenoja 46 skolas visā Latvijā, bet trīs gadu laikā programmā kopā būs piedalījušās gandrīz 100 Latvijas Ekoskolas. Šīs skolu iniciatīvas ir vērtīgs ieguldījums sabiedrības veselībā un vides saudzēšanā, jo izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan arī skolotājus un plašāku sabiedrību. Papildus tam programmas mērķi veicina arī ciešāku skolu sadarbību ar vietējiem ražotājiem, kas ir ieguvums ne vien videi un veselībai, bet arī pašmāju ekonomikai.

Jaunās dalībskolas:

1.       Aglonas vidusskola

2.       Aizupes pamatskola

3.       Alojas Ausekļa vidusskola

4.       Alūksnes PII "Sprīdītis"

5.       Baldones vidusskola

6.       Brīvā Māras skola

7.       Carnikavas pamatskola

8.       Cēsu pilsētas 5. PII

9.       Daugmales pamatskola

10.   Daugvpils nov.Biķernieku pamatskola

11.   Jelgavas PII "Lācītis"

12.   Kuldīgas PII "Cīrulītis"

13.   Liepupes vidusskola

14.   Limbažu novada pašvaldības Katvaru internātpamatskola

15.   Matīšu pamatskola

16.   Nīkrāces pamatskola

17.   Privātā vidusskola Patnis

18.   Rīgas 19. vidusskola

19.   Rundāles novada PII "Marpuķīte"

20.   Salacgrīvas vidusskola

21.   Salaspils novada pašvaldības PII "Atvasīte"

22.   Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola

23.   Skaistkalnes vidusskola

24.   Talsu PII "Pīlādzītis"

25.   Tīnūžu pamatskola

26.   Trikātas pamatskola

27.   Uzvaras vidusskola

28.   Vaiņodes vidusskola

29.   Valmieras sākumskola

30.   Ventspils Pārventas pamatskola

31.   Vidrižu pamatskola

32.   Zemītes pamatskola


Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās Ekoskolas no deviņām Eiropas valstīm 
Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Savukārt Latvijā programmā “Ēdam atbildīgi” iesaistītās skolas aptver visus četrus Latvijas vēsturiskos novadus.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

https://www.eatresponsibly.eu/lv/
http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi
https://www.facebook.com/edamatbildigi 

Par Ekoskolu programmas un projekta ‘Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu  - Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību.

 

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, 26163508

Ēdam atbildīgi projekta koordinators – Daniels Trukšāns, 26349865
visi jaunumi