programmas

Sākusies pieteikšanās dalībai starptautiskajā Ekoskolu projektā “Ēdam atbildīgi!”

Pirmais, pieredzes bagātais gads projektā “Ēdam atbildīgi!” ir gandrīz aizritējis, 20 pilotskolas ir īstenojušas daudzveidīgas aktivitātes un kopā strādājušas pie metodoloģijas. Šobrīd tiek izsludināta skolu pieteikšanās projekta otrajam, 2016. /2017. mācību gadam.

Skolas var reģistrēties atlasei, aizpildot anketu šeit - ej.uz/ed-atbildigi. Anketas aizpildīšanas termiņš: 29.04.2015.

Projekts turpināsies nākamos 2 gadus, kopumā Latvijā iesaistot vēl vismaz 80 izglītības iestādes, sākot ar pirmsskolām līdz pat vidusskolām. Pārtikas programma turpināsies arī pēc projekta beigām kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa, iesaistot visas programmā esošas izglītības iestādes.

Īsumā par projektu
„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa.
Projektā piedalās deviņas Eiropas valstis ‐ Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē ‐ tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu.
Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.
Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem, programma informēs par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai ciematā. Tā veicinās izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.

Vairāk par projektu - http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi
Ieskatu par projekta pirmajā gadā paveikto var gūt arī šeit https://www.facebook.com/edamatbildigi

Informāciju sagatavoja - Ieva Gedzuna, ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv
Papildus informācija - Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv 

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds.

visi jaunumi