programmas

Sākusies pieteikšanās Zilā Karoga sertifikātam 2014.gadam

Līdz šā gada 12. februārim pašvaldības, jahtu ostas un peldvietu apsaimniekotāji var iesniegt savus pieteikumus Zilā karoga (ZK) ekosertifikāta saņemšanai 2014. gadam, kurus vispirms izskatīs nacionālā žūrija un atbilstošākos kandidātus izvirzīs starptautiskajai Zilā Karoga žūrijai.

Šogad Zilā Karoga iegūšanas procedūrā būs izmaiņas - gan pieteikuma anketās, gan kritēriju formulējumos un vērtēšanā. Īpaša uzmanība ir pievērsta ūdens un apsaimniekošanas kvalitātes kritērijiem, kā arī vides izglītības pasākumu plāniem. Skaidrāk tiks nošķirta arī Nacionālā peldvietu sertifikācija un Zilā Karoga sertifikācija. Plānots, ka turpmāk nacionālās žūrijas sēdes būs atvērtas un tajās varēs piedalīties pašvaldību pārstāvji, prezentējot un aizstāvot savus ZK pieteikumus.
Lai izmaiņu ieviešana būtu skaidrāka ikvienam potenciālajam pieteikuma iesniedzējam, Vides izglītības fonds (VIF) 22. janvārī rīkos informatīvu semināru par izvērtēšanas niansēm un atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem. Par semināru būs pieejama atsevišķa informācija VIF mājaslapā.

Zilais karogs ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts, kurš ieguvis atpazīstamību gan iedzīvotāju, pašvaldību, gan vides institūciju vidū un tiek piešķirts trijās kategorijās: 1. Zilais karogs peldvietām; 2. Zilais karogs jahtu ostām; 3. Zilais karogs individuālajām jahtām.

Informācija par Zilā karoga kritērijiem un vadlīnijām atrodama Vides izglītības fonda mājaslapā www.videsfonds.lv. Pagājušajā gadā starptautiskā Zilā Karoga statusu ieguva 10 peldvietas un 3 jahtu ostas.

Zilā karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, kā arī pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Iesaistoties Zilā Karoga programmā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas.
Zilā karoga kritēriji ir iedalīti trijās grupās: vides izglītība un informācija; ūdens kvalitāte un apsaimniekošana; serviss un drošība.

Vairāk informācijas, lai pieteiktos ZK:

Zilā karoga koordinators
janis.ulme@zemesdraugi.lv
vai šeit


Sagatavoja: Ilze

 

Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „ Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

visi jaunumi