programmas

Sakops Eiropu kopā ar jauniešiem no Ekoskolām

Vides izglītības fonds 10. maijā aicina iedzīvotājus piedalīties akcijā “Sakopsim Eiropu!” un aizdomāties par ikdienas patēriņa paradumiem, kas veicina aizvien lielāku atkritumu rašanos, un būt aktīvākiem seku likvidētājiem, īstenojot savu apkārtnes sakopšanas talku.

Vides izglītības fonds kopā ar Ekoskolu jauniešiem un skolotājiem īstenos vairākas sakopšanas talkas gan pirms, gan pēc 10. maija.  Uz sakopšanas talkām aicināts jebkurš interesents.
26. aprīlī - Kuldīgā, Mārtiņsalas peldvietā
9. maijā - Kalnciema vidusskolas apkārtnē
12. maijā - Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas apkārtnē
26. maijā - Ropažu vidusskolas apkārtnē
29. maijā - Vidzemes augstskolas apkārtnē Valmierā
 
Šīs sakopšanas talkas notiks arī Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņas ietvaros. Talku laikā jaunieši ne tikai uzkops apkārtni, bet arī veidos savus solījumus planētai, kuri tiks iemūžināti video un fotogrāfijās, kā arī rīkos pikniku planētai - vēršot uzmanību ilgtspējīgas pārtikas nozīmei vides saglabāšanā.
"Sakopsim Eiropu!” ir sabiedrisks pasākums, kura mērķis ir informēt un mobilizēt sabiedrību vides sakopšanai, informēt par to, cik liels ir vides piesārņojums un, kādas ir atkritumu radītās problēmas. Par to vislabāk katrs varēs pārliecināties klātienē, piedaloties kādā no sakopšanas talkām. 
Katru gadu jūrās un okeānos, mežos un citviet dabā nonāk milzīgs apjoms atkritumu, kas mērāmi tonnās. Iemesli tam meklējami gan augošajā patēriņa kultūrā, ražošanas modeļos, normatīvajos regulējumos, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, kā arī uzvedības paradumos un attieksmē pret vidi. "Sakopsim Eiropu!" ir programmas LIFE projekts, ko koordinē Pilsētu un reģionu otrreizējās pārstrādes un ilgtspējīgas resursu pārvaldības apvienība, kura ir atbildīga arī par Eiropas Nedēļu atkritumu apjoma mazināšanai (EWWR). Latvijā iniciatīvas “Sakopsim Eiropu” nacionālie koordinatori ir Vides izglītības fonds.
Ja arī Tev padomā, kāda vieta, kuru vēlies sakopt, piesaki to un pēc talkas atsūti video vai foto uz fonds@zemesdraugi.lv, lai par Eiropas sakopšanu Tavā apkārtnē uzzina arī pārējie. Aktīvākie talcinieki iegūs arī “Let’s clean Europe” karogus no Vides izglītības fonda.
Vairāk par iniciatīvu: http://www.letscleanupeurope.eu/
 
Sagatavoja
Ilze Grunska


 Vdes izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „ Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.


visi jaunumi