programmas

Sākusies pieteikšanās Zilā Karoga sertifikātam

Līdz šā gada 20.februārim pašvaldības, jahtu ostas un peldvietu apsaimniekotāji var iesniegt savus pieteikumus Zilā karoga ekosertifikāta saņemšanai 2013. gadam. Pieteikumus izskatīs nacionālā žūrija un atbilstošākos kandidātus izvirzīs starptautiskajai Zilā karoga žūrijai.

Zilais karogs ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts, kurš ieguvis atpazīstamību gan iedzīvotāju, pašvaldību, gan vides institūciju vidū un tiek piešķirts trijās kategorijās: 1. Zilais karogs peldvietām; 2. Zilais karogs jahtu ostām; 3. Zilais karogs individuālajām jahtām.

Lai iegūtu Zilā karoga sertifikātu, peldvietām ir jāatbilst divdesmit deviņiem kritērijiem, bet jahtu ostām - divdesmit diviem.
Informācija par Zilā karoga kritērijiem un vadlīnijām atrodama Vides izglītības fonda mājaslapā www.videsfonds.lv. Pagājušajā gadā starptautiskā Zilā Karoga statusu ieguva 10 peldvietas un 2 jahtu ostas.

Zilā karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, kā arī pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Iesaistoties Zilā Karoga programmā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas.
Zilā karoga kritēriji ir iedalīti trijās grupās: vides izglītība un informācija; ūdens kvalitāte un apsaimniekošana; serviss un drošība.

Vairāk informācijas:

Zilā karoga koordinators
janis.ulme@zemesdraugi.lv

vai http://www.videsfonds.lv/lv/zilais-karogs

Sagatavoja: Ilze

visi jaunumi