programmas

Silto džemperu dienas kampaņa rosina sadarboties, lai mazinātu klimata pārmaiņas

Vides izglītības fonds aicina skolas, uzņēmumus un citas organizācijas pieteikties dalībai Beļģijas Flandrijas reģiona Ekoskolu tīkla rīkotā starptautiskā akcijā, kas veltīta klimata pārmaiņu mazināšanai. Dalībniekiem jāizveido komanda un jāīsteno kāda iniciatīva, kas mazina ietekmi uz klimata pārmaiņām un veicina informētību par klimata problemātiku. Šogad komandu plānotajām aktivitātēm jānorisinās sākot ar 17.februāri, ne vairāk kā mēneša garumā.

Kampaņas pirmsākums meklējams 2005.gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības – piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Kopš 2016.gada ikgadējā kampaņā uzsvars tiek likts uz savstarpēju sadarbību arī globālā līmenī, iesaistot Ekoskolas no visas pasaules, kā arī citus dalībniekus. Silto džemperu dienu plānots izmantot kā rīku sadarbības tīklu veidošanai starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Pagājušajā gadā Beļģijas Flāmu Brabantes provinces skolas rīkoja savu klimata konferenci un dibināja klimata pārmaiņu mazinātāju “bandu”, kurā iesaistīja visu Berselas novada pamatskolu skolēnus, Ekoskolas skolotāji no Esenes Vācijā devās pieredzes apmaiņā par klimata pārmaiņām uz skolu Dienvidāfikā, bet inženierzinātņu un tehnoloģiju konsultāciju uzņēmums “Altran” birojos Briselē un Luksemburgā samazināja apkures temperatūru. Apkures jaudas samazināšanu īstenoja arī vairākas skolas Latvijā – Annenieku pamatskola, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, Limbažu 3.vidusskola, Ozolnieku vidusskola, Vestienas pamatskola un Ventspils 4.pamatskola, projekta ietvaros cieši sadarbojoties ar skolām no Beļģijas, Zviedrijas, Vācijas un Turcijas, lūdzot skolēniem ierasties izglītības iestādē džemperos un ar šallēm.

Lai piedalītos 2017.gada Silto džemperu dienas kampaņā un starptautiskā konkursā, komandām jāpiesaka sava dalība mājaslapā http://www.dikketruiendag.be/en/get-started/contest-form. Labāko iniciatīvu autori saņems balvas no Flandrijas Vides, dabas un enerģētikas departamenta, kurām dizainu veidojis beļģu komiksu autors Vauters Manarts (Wauter Mannaert).

 

Vairāk informācijas par Silto džemperu dienu un noderīgus resursus, lai plānotu savu aktivitāti kampaņas ietvaros, meklējiet mājaslapā - http://www.dikketruiendag.be/en

 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš savas darbības Latvijā 14 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, lai nodrošinātu, ka jaunieši ir spējīgi radīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017.gadā" ietvaros.


Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/ 

Informāciju sagatavoja –  Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

     

visi jaunumi