programmas

SKOLĀM VIDES JAUTĀJUMI JOPROJĀM AKTUĀLI - PIEŠĶIRTI EKOSKOLU APBALVOJUMI

Iepriekšējais mācību gads ir bijis izaicinājumiem bagāts vairumam izglītības iestāžu. Pielāgojoties attālinātajām mācībām, 176 izglītības iestādes ir spējušas ieviest un saglabāt Ekoskolu programmas principus un saņems apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītības, vides aizsardzības un ilgtspējīgu jautājumu veicināšanā. 

Ekoskolu programma ir plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā katru gadu apvieno ap 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. 

Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns, stāsta: “Šis gads skolām bija ļoti izaicinošs. Vairākas skolas iepauzēja savas aktivitātes Ekoskolu programmā, bet mums ir patiesi liels prieks par izglītības iestādēm, kas tomēr ir spējušas pielāgoties pasaulē pastāvošajai situācijai un vides jautājumus uztvert tik pat svarīgi kā līdz šim. Kaut arī mācības bija jānodrošina attālināti, skolas atrada dažādus radošus veidus, kā turpināt īstenot savas Ekoskolas aktivitātes. Skolas integrēja vides tēmas gan attālinātā mācību procesā, gan organizēja dažādus videi draudzīgus izaicinājumus, konkursus, viktorīnas, akcijas un kampaņas skolēniem un ģimenēm. Turpinājām arī iesākto tradīciju, aicinot skolas piedalīties dažādās starptautiskās vides dienās, organizējām Ekoskolu prāta spēles un citas aktivitātes, lai atbalstītu skolas šajā vides izglītības procesā. Kaut arī attālinātās mācības ir atstājušas nospiedumu to mācību iestāžu skaitā, kas saņem Zaļo karogu, Latvijā joprojām turpinās plīvot vairāk nekā 100 Zaļie karogi. Ticam, ka jaunais mācību gads sāksies ar pozitīvu tendenci. Esam jau saņēmuši pieteikumus no jaunām mācību iestādēm, kas vēlas uzsākt darboties Ekoskolu programmā, kā arī šajā mācību gadā svinēsim Ekoskolu programmas 20 gadu jubileju.”

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks 20. septembrī, plkst. 11:00 – 14:00, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tiešraidē, Vides izglītības fonda Facebook platformā.

Ar apbalvoto izglītības iestāžu sarakstu var iepazīties šeit: Apbalvotās izglītības iestādes

Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 59 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.


Vides izglītības fonds 
http://www.videsfonds.lv  
https://www.facebook.com/videsfonds/ 
https://twitter.com/videsfonds  
https://www.instagram.com/fee_latvia/

Ekoskolas

http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
https://www.ecoschools.global/
 
Informāciju sagatavoja – Līva Stade liva.stade@videsfonds.lv
Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv


Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2021. gadā” ietvaros.


visi jaunumi