programmas

Skolu tūre atbildīga dzīvesveida kampaņas ietvaros

Novembī un decembrī atbildīga dzīvesveida kampaņas ietvaros tiek īstenota skolu tūre ar mērķi apmklēt skolas, kuras vēlas pievienoties Ekoskolu programmai, un informēt tās par programmas galvenajiem elementiem, sniedzot arī pamatzināšanas par atbildīgo dzīvesveidu.

Skolu tūre palīdz informēt topošos Ekoskolu programmas dalībniekus par aktivitātēm un iespējām iesaistīties, kā arī izglīto un motivē rīkoties ar atbildību pret vidi.
Vides izglītības fonda pārstāvji Daniels Truškāns un Edmunds Cepurītis stāsta par programmas pamatprincipiem, kampaņas ciklu izglītība – rīcība – dzīvesveids, kas mudina jauniešus pielietot skolu programmas ietvaros gūtās zināšanas katru dienu, par iespējām aktīvākajiem skolēniem piedalīties dažādos pasākumos – konkursos, ziemas un vasaras forumos, un par citu Ekoskolu pieredzi.
Savukārt Dr.sc.ing. Jana Simanovska skaidro, kā individuāla rīcība ir saistīta ar globālām pārmaiņām un kāpēc katrai izvēlei, ko mēs izdarām savā ikdienas dzīvē, ir nozīme. Skolēniem tiek stāstīts par aktuālām vides problēmām, un to, kā viņi paši, katru dienu rīkojoties atbildīgi, var palīdzēt tās risināt – izvēlēties braukt ar velosipēdu, dzert ūdeni, taupīt resursus un būt aktīvi pilsoniskajā līdzdalībā.
Atsaucoties uz izrādīto interesi, skolu tūres ietvaros tiks organizēts arī seminārs pirmsskolas izglītības iestādēm, kas jau piedalās Ekoskolu programmā, kā arī citām PII, kas vēl tikai plāno uzsākt darbu programmā. Seminārs notiks Rīgā, un tajā plānots izrunāt visus aktuālos jautājumus un prezentēt jauno metodisko materiālu.
Atbildīga dzīvesveida kampaņas saturiskais formāts un projekta prioritātes veidotas tā, lai aktivizētu skolu rīcību un to darbi izskanētu plašākā sabiedrībā, motivējot arī pārējos sabiedrības pārstāvjus dzīvot atbildīgi. Tās galvenie mērķi ir sekmēt Latvijas izglītības iestāžu un sabiedrības iesaisti videi atbildīga dzīvesveida veicinošās aktivitātēs, aktualizēt ikdienas izvēļu nozīmi vides aizsardzībā un dabas resursu efektīvā izmantošanā, un sniegt iespēju izglītības iestādēm iesaistīties kvalitatīvās vides izglītības iniciatīvās un atbildīga dzīvesveida popularizēšanā sabiedrībā.

Projekts “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta "FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā“ ietvaros. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Vides izglītības fonda darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta “Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana” ietvaros (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100/6/NAC/074/2014)


Papildu informācija:
Edmunds Cepurītis
Vides izglītības fonds/ Ekoskolu Rīcības dienu koordinators
edmunds.cepuritis@zemesdraugi.lv


Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas

Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta " FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā “ ietvaros.
Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Vides izglītības fonda darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta “Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana” ietvaros (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100/6/NAC/074/2014)

visi jaunumi