programmas

Somijā aizvadīta MARLIN projekta atklāšana

Pagājušajā nedēļā notika Baltijas jūras piekrastes projekta „Marlin” pirmā konference un atklāšanas pasākums. Tās sauklis bija: „Vai jūra ir tava atkritumu kaste?” (Is the sea your garbage bin?

Projekts veidots ar mērķi noskaidrot atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē, veicot tās izpēti, un, sabalansējot analīzes un ziņojuma metodes, samazināt piekrastes piesārņojumu. Piekrastes atkritumu problēma ir viena no nozmīgākajām, ar kuru regulāri saskaras gan starptautiskas organizācijas, gan vietējās pašvaldības. Izskalotie un atstātie atkritumi apdraud savvaļas dzīvniekus, palielina izmaksas tīru pludmaļu uzturēšanai, kā arī nelabvēlīgi ietekmē tūrismu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. „Marlin” ir arī Baltic 21 Lighthouse projekts. Baltic 21 īsteno dažādu ar vidi, sociālām un ekonomiskām problēmām saistītu jautājumu risināšanu, attīstot Baltijas jūras reģionu un ar to saistītos ilgstspējīgas attīstības projektus. „Marlin” projekta nolūks ir paaugstināt aktivitāti politisko lēmumu pieņēmēju vidū, radīt izpratni par situāciju plašākai sabiedrībai un ieinteresētajām personām ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību, kā arī veicināt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas atbalstīt un risināt Baltijas jūras piekrastes piesārņojuma problēmas. Kampaņā iesaistītas arī Ekoskolas un Zilā karoga pludmales projekti.
Konferences laikā notika tikšanās ar valstu pārstāvjiem, kā arī atkritumu izpētes un savākšanas grupu līderu diskusijas, kuru laikā dalībnieki dalījās pilotpētījumu pieredzēs un analizēja labākos rīcības modeļus turpmākajiem piekrastes atkritumu vākšanas pasākumiem. Interesenti varēja apmeklēt vieslekcijas, kurās uzstājās organizācijas KIMO Baltic pārstāvji, „Briggen Tre Kronor” un žurnālists Folke Rīdens (Folke Ryden).
Projektā iesaistījušies partneri no kopumā četrām valstīm: Keep Sweden Tidy; Keep the archipelago tidy (Somija); Keep Estonia sea tidy; FEE Latvia (Vides izglītības fonds)

Informāciju sagatavoja
Ilze Grunska

visi jaunumi