programmas

Starptautisks bioloģiskās daudzveidības projekts Ekoskolās

Vairāki desmiti izglītības iestāžu, kas Latvijā darbojas Ekoskolu programmā, iesaistījušās starptautiskā projektā, kas vērsts uz bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Bioloģiskās daudzveidības projekts fokusēsies uz augiem skolu teritorijās un tuvākajā apkārtnē (piemēram, parkā vai mežā) ar mērķi jauniešos attīstīt spēju būt par vietējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aizstāvjiem, un sagatavot resursus, kas palīdzētu skolotājiem iekļaut bioloģisko daudzveidības tēmu mācību aktivitātēs. Tiks iesaistītas skolas no 10 valstīm (Vācija, Īrija, Slovēnija, Turcija, Dānija, Spānija, Itālija, Polija un Latvija), kurās tiek īstenota Ekoskolu programma.

Projektā ietverti izglītojoši aspekti, balstoties Vides izglītības fonda (FEE) izglītības principos, un praktiskas rīcības, kas balstās Kjū karaliskā botāniskā dārza (KEW) resursos. KEW ir mājvieta pasaulē lielākajai un daudzveidīgākajai botāniskajai un mikoloģiskajai kolekcijai. Projekts tiek īstenots ar atbalstu no Toyota kompānijas, bet Latvijas nacionālais koordinators ir Vides izglītības fonds, kas īsteno Ekoskolu programmu Latvijā.
Projekts turpināsies piecus gadus. Tas dod iespēju ilgtermiņa pētījumam, kas parādītu projekta efektu un atspoguļotu pozitīvas uzvedības pārmaiņas un izpratnes pieaugumu. Skolēni tiks iesaistīti projektā pakāpeniski, sākot ar jaunākajiem.

Par galvenajiem skolu ieguvumiem piedaloties projektā var uzskatīt izpratnes pieaugumu skolēnu vidū par bioloģisko daudzveidību, pieeju metodiskajiem materiāliem, tai skaitā starptautiskai augu sugu datubāzei, praktisku rīcību bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, kā arī potenciālu ilgtermiņa pētniecībai. Latvijā dalībai projektā pieteikušās 64 Ekoskolas.


Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv

Projekts tiek īstenots ar finansiālu atbalstu no Toyota Fund for Europe. Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.
 

visi jaunumi