programmas

TAPIS JAUNS IZGLĪTĪBAS MATERIĀLS PIRMSSKOLĀM UN SĀKUMSKOLĀM PAR BIOLOĢISKO DAUDZVEIDĪBU

Vides izglītības fonds sadarbībā ar partneriem no Slovēnijas, Islandes un Igaunijas starptautiska programmas Erasmus+ projekta “HOB’s adventure. Hands on biodiversity” ietvaros ir izveidojis jaunu praktisku nodarbību materiālu par bioloģisko daudzveidību pirmsskolām un sākumskolām. Materiāls ir sadalīts vairākās nodaļās, izdalot projektus un aktivitātes bērniem divās vecuma grupās – no 5-7 gadiem un no 7-9 gadiem. Papildus materiāla noslēgumā tiek piedāvāti nodarbību plāni, kurus iespējams pielāgot savai realitātei, papildinot ar konkrētā reģionā sastopamajiem organismiem.

Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt pēc iespējas plašākas iespējas apgūt bioloģiskās daudzveidības tēmu, īpašu uzmanību pievēršot tādām šodienas mācīšanās pieejām un metodēm kā digitālie rīki, vienlaikus saglabājot iespēju katru no aktivitātēm īstenot dažādos veidos. Savukārt nodarbību plāni ir veidoti par pamatu ņemot 40 līdz 45 minūšu mācību stundas intervālu ar iespējām variēt un pielāgot katras nodarbības mērķim un plānam.


Materiāls pieejams ŠEIT


Materiāls izdots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansiālu atbalstu projekta “HOB’s adventure. Hands on biodiversity” ietvaros.  Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.


Informāciju sagatavoja: Agnese Lorence, agnese@videsfonds.lv

Ekoskolu programmas koordinators Latvijā: Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv
  


visi jaunumi